بانك مركزی منتشر كرد؛

آخرین تحولات بازار مسكن، بیشترین تقاضا برای واحدهای۲۰۰تا۳۰۰میلیونی

آخرین تحولات بازار مسكن، بیشترین تقاضا برای واحدهای۲۰۰تا۳۰۰میلیونی مسكن گزین: تحولات بازار مسكن تهران تا آخر تیرماه نشان داده است متوسط قیمت هر مترمربع مسكن با رشد ۷.۱ درصدی نسبت به خردادماه به ۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید.به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، بانك مركزی آخرین گزارش تحولات بازار مسكن برای شهر تهران تا آخر تیرماه امسال برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را منتشر نمود كه بر طبق این گزارش در تیرماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهای مسكونی شهر تهران به ۱۳.۵ هزار واحد مسكونی رسید كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۲ و ۷.۰ درصد كاهش داشته است.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یك متر مربع زیربنای واحد مسكونی معامله شده با استفاده از بنگاه های معاملات ملكی شهر تهران ۶۹.۷ میلیون ریال بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۱ و ۵۴.۲ درصد افزایش نشان داده است.
خاطر نشان می نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار مسكن شهر تهران» می باشد.
۱- حجم معاملات مسكن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسكونی معامله شده در شهر تهران به تفكیك عمر بنا در تیرماه سال ۱۳۹۷ از آن حكایت می كند كه از مجموع ۱۳۵۱۴واحد مسكونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذكور در مقایسه با تیر ماه سال قبل ۲.۴ واحد درصد كاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۷ از آن حكایت می كند كه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۲ درصدی از كل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود مختص كرده است.
همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۹.۰ و ۷.۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۱.۰ درصد از كل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تیر ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۱۱، ۷، ۸، ۱۵، ۱، ۱۴، ۱۰، ۲، ۴، ۵) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹.۰ درصد از كل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.۲-تحولات قیمت مسكن
در تیر ماه سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت یك متر مربع زیربنای واحد مسكونی معامله شده با استفاده از بنگاه های معاملات ملكی شهر تهران ۶۹.۷ میلیون ریال بود كه نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل هم ۵۴.۲ درصد افزایش نشان داده است. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ (معادل ۷۱.۸ درصد) و كمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ (معادل ۱۴.۸ درصد) متعلق می باشد.


در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یك متر مربع زیربنای مسكونی معامله شده معادل ۱۵۱.۱ میلیون ریال به منطقه یك و كمترین آن با ۳۱.۰ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۵.۲ و ۳۶.۵ درصد افزایش نشان می دهند.


۳-تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷
در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان های مسكونی شهر تهران به ۵۲.۶ هزار واحد مسكونی بالغ گردید كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۱.۷ درصد افزایش نشان داده است. در این مدت متوسط قیمت یك متر مربع بنای واحد مسكونی معامله شده با استفاده از بنگاه های معاملات ملكی در شهر تهران ۶۲.۵ میلیون ریال بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۳ درصد افزایش نشان داده است.


۴-سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسكن
۴-۱- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یك متر مربع بنای واحد مسكونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسكونی معامله شده بر حسب قیمت یك متر مربع بنا در تیر ماه سال ۱۳۹۷ از آن حكایت می كند كه واحدهای مسكونی در دامنه قیمتی «۳۰ تا ۳۵» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۷.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی «۳۵ تا ۴۰» و «۴۰ تا ۴۵» میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۷.۰ و ۶.۵ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است كه ۵۷.۵ درصد واحدهای مسكونی با قیمتی كتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسكونی شهر تهران (۶۹.۷ میلیون ریال) معامله شده اند.


۴-۲- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسكونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسكونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسكونی در تیر ماه ۱۳۹۷ نشان داده است بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسكونی با زیربنای « ۶۰ تا ۷۰» متر مربع معادل ۱۵.۱ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «۵۰ تا ۶۰» و «۷۰ تا ۸۰» متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسكونی با سطح زیربنای كمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۵.۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.


۴-۳- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسكونی
در تیر ماه سال ۱۳۹۷ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسكونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد از آن حكایت می كند كه در بین دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسكونی با ارزش «۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰» میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۶.۸ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
واحدهای دارای ارزش «۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰» و «۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰» میلیون ریال هم به ترتیب با اختصاص سهم های ۱۵.۹ و ۱۰.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۳.۶ درصد از معاملات به واحدهای مسكونی با ارزش كمتر از ۵۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.۵-تحولات اجاره بهای مسكن
در تیر ماه سال ۱۳۹۷ شاخص كرایه مسكن اجاری در شهر تهران و در كل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان داده است. خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسكن (اجاره بهای مسكن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد می باشد.۶-جمع بندی
بر اساس این گزارش، در تیر ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یك متر مربع واحد مسكونی در شهر تهران به ۶۹.۷ میلیون ریال رسید كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۲ درصد افزایش نشان داده است.
تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۱۳.۵ هزار فقره بود كه نسبت به تیر ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۷.۰ درصد كاهش دارد. در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷ هم تعداد معاملات آپارتمان های مسكونی شهر تهران به ۵۲.۶ هزار واحد مسكونی بالغ شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱.۷ درصد افزایش نشان داده است.
همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسكونی معامله شده در شهر تهران به تفكیك عمر بنا از آن حكایت می كند كه واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در این ماه شاخص كرایه مسكن اجاری در شهر تهران و در كل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان داده است.

1397/05/05
15:03:46
5.0 / 5
4992
تگهای خبر: آپارتمان , آمار , اجاره , قیمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک