ارائه گزارش كمیته ویژه بررسی تابلوهای مزین به نام شهدا در صحن شورا

ارائه گزارش كمیته ویژه بررسی تابلوهای مزین به نام شهدا در صحن شورا مسكن گزین: در جلسه امروز یكشنبه شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا سخنگوی شورا گزارش كمیته ویژه بررسی سوژه تابلوهای مزین به نام شهدا را ارائه نمود.


به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، علی اعطا در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران با ارائه گزارش كمیته ویژه بررسی سوژه تابلوهای مزین به نام شهدا اظهار داشت: این گزارش نتیجه بررسی های دو ماه كمیته ویژه بررسی تابلوهای مزین به نام شهدا است پس در ۵ بخش بررسی های دامنه داری كه انجام شده است به اطلاع می رساندند.
وی ادامه داد: هم زمان با انتشار اخباری در خصوص فقدان واژه مقدس شهید در بعضی از معابر كه با نام شریف شهدا نامگذاری شده اند موجی از حساسیت ها پدید آمد عموم شهروندان و خصوصاً خانواده های شهدا شخصیت های سیاسی و مذهبی و مدیران اجرایی نسبت به عملكرد مدیریت شهری گرفتار ابهام شده و خواهان بررسی و پیگیری جدی سوژه و صحت و سقم اخبار انتشار یافته و برخورد با مسببین احتمالی آن شدند.
اعطا افزود: با عنایت به اهمیت سوژه و میزان و عمق حساسیت ها در فضای اجتماعی به پیشنهاد رئیس كمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران و با حكم ریاست این شورا كمیته ویژه بررسی سوژه تابلوهای مزین به نام شهدا در شورا تشكیل شد و به سبب این حكم مسئولیت این كمیته به بنده محول شد.
سخنگوی شورای شهر تهران اشاره كرد: مبنای تشكیل كمیته جایگاه نظارتی شورا و نمایندگان مردم نسبت به شهرداری و مسئولیت بررسی عملكرد شهرداری از منظر نظارتی است. براین اساس این كمیته ماموریت یافت ضمن بررسی ابعاد مختلف این مساله فقدان واژه مقدس شهید در بعضی از معابر و بررسی صحت و سقم اخبار منتشره ظرف مدت یك ماه و گزارش بررسی ها را جهت آگاهی مردم ارائه نماید. این كمیته با عضویت ۵ نفر از اعضای شورای شهر شامل آقایان محمد سالاری، حسن خلیل آبادی، حجت نظری و سركار خانم صدراعظم نوری و این جانب آغاز به كار كرد و تیم كارشناسی كمیته بررسی های گسترده ای را بر طبق ماموریت های محوله شروع كرد.
اعطا در بخش دیگری از ارائه این گزارش با اشاره به این كه كمیته ویژه در اولین گام ضمن بررسی سناریوهای مختلف به منظور انجام ماموریت ها با طراحی و ترسیم مسیر چگونگی انجام این ماموریت اقدام خودرا آغاز كرد، اضافه كرد: مجموعه گسترده ای از داده ها شامل وضعیت تابلوهای كلیه معابر مزین به نام شهدا، وضعیت معابر با حداقل یك تابلوی فاقد عنوان شهید، وضعیت فعلی معابری كه از شروع شهریور ماه سال ۹۶ تابحال به نام شهدا نامگذاری شده است، اسامی پیمانكاران ساخت و نصب تابلوهای معابر از سال ۹۰ تابحال از سطح مناطق ۲۲ گانه و نواحی ۱۲۳ گانه گردآوری شد. این كمیته با شهرداران مناطق ۲۲ گانه مكاتبه كرد تا اطلاعات معابر مزین به نام شهدا در شهر تهران را بر طبق فرم های طراحی شده تكمیل و ارائه نمایند.
وی افزود: به منظور فراهم آوردن زمینه ای برای مشاركت مردمی، به موازات گردآوری اطلاعات با هیات رئیسه شورایاری های محلات ۳۵۲ گانه تهران مكاتبه شد و خواستیم با بررسی میدانی معابر سطح محله خود تابلوهای فاقد واژه مقدس شهید را شناسایی و اطلاعات مربوطه را به كمیته ویژه ارسال نماید. همین طور با رسانه هایی كه خبر حذف شهید از تابلوهای معابر را منتشر نموده بودند مكاتبه شد و درخواست شد این رسانه ها مستندات و اطلاعات تكمیلی خودرا در اختیار كمیته قرار دهند.
اعطا افزود: در نهایت با ستاد كل نیروهای مسلح و سازمان های در رابطه با حوزه ایثار و شهادت مكاتبه به عمل آمد و از آنها درخواست شد اگر اطلاعات درباره حذف تعمدی و برنامه ریزی شده واژه مقدس شهید از تابلوهای سطح شهر تهران در اختیار دارند به این كمیته ارائه نمایند. از دیگر سو بعد از اینكه شهردار تهران در گفت و گو با رسانه ها از عموم شهروندان درخواست نمود كه اطلاعات مربوط به تابلوهای فاقد عنوان شهید را به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند كمیته، گزارش تماس ها و پیام های مردمی در رابطه با این مساله را دریافت و مورد بررسی قرار داد.
وی اشاره كرد: گروه كارشناسی این كمیته از انواع روش های شناختی نظیر تحلیل اسناد و اطلاعات، جلسات استماع گزارش، پایش میدانی و برگزاری جلسات بحث گروهی بهره گرفت تا در نهایت گزارشی دقیق و اقناع كننده به هموطنان و شهروندان تهرانی ارائه شود این كمیته از ابتدا به دنبال ورود به مقوله تقصیرها و آن چه در حیطه بررسی قضایی و انضباطی می تواند مطرح باشد نبوده است و طبیعی است كه در صورت لزوم، نهادهای نظارتی پیگیری و اقداماتی را كه لازم بدانند انجام خواهند داد. امیدوارم نتایج بررسی های كمیته ویژه برای همه مخاطبین آن عموم شهروندان، خانواده شهدا، اشخاص و شخصیت های سیاسی و مذهبی و مدیران اجرایی اقناع كننده بوده و همه مخاطبان این گزارش به نتایج بررسی های این كمیته با حسن ظن بنگرند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این كه در این گزارش به ۵ پرسش اساسی مطرح شددر بیان این سوالها افزود: نخستین سوال این بود كه در زمان طرح سوژه فقدان واژه مقدس شهید در بعضی معابر شهر تهران یعنی شهریور ماه، چه تعداد معبر به تفكیك مناطق ۲۲ گانه و در كل شهر تهران چنین مسئله ای را داشتند؟
علل و عوامل موثر در فقدان واژه شهید در بعضی معابر چه بوده است و آیا سوء نیت وتعمد و اهمال در كار بوده است؟ نیز سوالهای دوم و سوم مطرح شده توسط این كمیته بوده است. همین طور اینكه آیا حذف واژه شهید در دوره فعلی مدیریت شهری صورت پذیرفته است؟ بعنوان سوال چهارم و برای جلوگیری از تكرار حوادث مشابه چه باید كرد؟ هم سوال پنجم مطرح شده بود كه به آن پاسخ داده شد.
وی ادامه داد: این كمیته با دریافت اطلاعات بوسیله شبكه مویرگی مدیریتی شهری در سطح مناطق و نواحی و صحت سنجی چندباره آنها توسط كارشناسان كمیته و كنترل چندباره اطلاعات دریافتی با سازمان های بازرسی شهرداری تهران حراست كل شهرداری، معاونت امور مناطق و سازمان بسیج شهرداری تهران به آمار و اطلاعاتی قابل اتكا دست یافته كه نشان میدهد در محدوده منطقه یك تعداد ۵۹۰ معبر، مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۱۳۲ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. نسبت به تعداد معابر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید به كل معابر مزین به نام شهید در منطقه نسبت به سایر مناطق بیشتر است. همین طور بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این مناطق نشان میدهد كه ۶۱ مورد به سبب فرسودگی، ۶۱ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار و ۲ مورد به سبب تخریب بوده است. طبق گزارش منطقه تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه یك كه فاقد واژه شهید بوده است شناسایی و احصا شده است.
وی افزود: در محدوده منطقه ۲ تعداد ۵۹۷ معبر مزین به نام شهدا بوده اند كه هیچ مورد فرسودگی، حذف یا عدم درج واژه شهید در تابلوهای معابر این منطقه گزارش نشده است. همین طور در محدوده منطقه ۳ نیز ۳۲۸ معبر مزین به نام شهدا وجود دارد كه از این میان در ۳۸ مورد واژه شهید از معابر حذف گردیده است كه بررسی علت حذف واژه شهید در این منطقه نشان دهنده این است كه تمامی موارد حذف ناشی از عدم درج توسط پیمانكار بوده است. تمامی تابلوهای این منطقه نیز كه نام شهید از آنها حذف شده شناسایی و اصلاح شدند.
اعطا اضافه كرد: در محدوده منطقه ۴، تعداد ۱۶۷۳ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه بیشترین تعداد معابر مزین به نام شهدا در سطح شهر تهران است. از این تعداد ۷۵ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید از معابر گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید از تابلوهای معابر در این منطقه نشان میدهد كه ۵۲ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار و ۲۳ مورد حذف به سبب فرسودگی بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب تخریب وجود نداشته است. بر طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۴ كه فاقد واژه شهید بوده اند نیز شناسایی و اصلاح شده است.
وی افزود: در محدوده منطقه ۵، تعداد ۴۱۳ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند؛ از این تعداد ۷۰ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید از معابر گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در این منطقه نشان میدهد كه در تمامی ۷۰ مورد گزارش شده، واژه شهید به سبب فرسودگی از روی تابلوی معابر محو شده است. نسبت معابر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید ناشی از فرسودگی به كل معابر مزین به نام شهدا در این منطقه در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است. تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۵ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
اعطا اشاره كرد: در محدوده منطقه ۶، تعداد ۲۴۲ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۳۵ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در این منطقه نشان میدهد كه ۲۶ مورد به سبب فرسودگی و ۹ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار رخ داده است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب تخریب اعلام نشده است. تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۶ كه فاقد واژه شهید بوده اند نیز شناسایی و اصلاح شده است.
وی افزود: در محدوده منطقه ۷ نیز تعداد ۵۶۹ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۲۷ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۱۴ مورد به سبب فرسودگی و ۱۳ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب تخریب اعلام نشده است.
طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۷ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است. همین طور در محدوده منطقه ۸، تعداد ۸۶۲ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۱۰ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۱۰ مورد حذف به سبب فرسودگی و ۴ مورد به حذف دلیل تخریب بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص عدم درج واژه شهید توسط پیمانكار اعلام نشده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۸ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه این گزارش اظهار داشت: در محدوده منطقه ۹، تعداد ۴۶۶ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۳۷ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوهای این منطقه نشان میدهد كه ۳۲ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار و ۵ مورد محو به سبب فرسودگی بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب تخریب اعلام نشده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۹ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
همین طور در محدوده منطقه ۱۰، تعداد ۱۰۴۷ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۵۴ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۴۸ مورد به سبب فرسودگی، ۴ مورد به سبب تخریب و ۲ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار بوده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۰ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده اند.
وی ادامه داد: در محدوده منطقه ۱۱، تعداد ۴۶۲ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۶۱ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۴۵ مورد به سبب فرسودگی و ۱۶ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب تخریب اعلام نشده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۱ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
همین طور در محدوده منطقه ۱۲، تعداد ۷۷۰ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۳۳ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۱۷ مورد به سبب فرسودگی، ۱۶ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار و ۶ مورد به سبب تخریب بوده است. در اخبار انتشار یافته در رسانه ها، از دو معبر به اسامی «معزی» و «نمازی» بعنوان معابری كه عنوان «شهید» از تابلوی آنها حذف گردیده است، نام برده شد. اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۱۲ و ۱۳ شهر تهران طی مكاتبه ای در تاریخ 17 شهریور ماه سال جاری و در پاسخ به استعلام آن در همان روز، شهرداری ناحیه سه منطقه ۱۲، شهید بودن اسامی یاد شده را تأیید نكرده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۲ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
وی افزود: در محدوده منطقه ۱۳ نیز تعداد ۲۷ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۷ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۴ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار و ۳ مورد به سبب فرسودگی بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب تخریب اعلام نشده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۳ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
در محدوده منطقه ۱۴ هم تعداد ۱۳۷۸ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۱۳۳ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۸۳ مورد به سبب فرسودگی و ۵۰ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب تخریب اعلام نشده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش، كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۴ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
اعطا اظهار داشت: همین طور در محدوده منطقه ۱۵، تعداد ۱۵۶۳ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۲۳۷ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. لازم به ذكر است تعداد معابر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید در این منطقه به نسبت كلیه معابر مزین به نام شهدا در شهر تهران از سایر مناطق بیشتر است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۲۳۶ مورد به سبب فرسودگی و تنها یك مورد حذف به سبب عدم درج توسط پیمانكار بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب تخریب اعلام نشده است.
وی اشاره كرد: در محدوده منطقه ۱۶، تعداد ۹۲۵ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۱۳۳ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۱۱۸ مورد به سبب فرسودگی و ۱۵ مورد به سبب عدم درج توسط پیمانكار بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب تخریب اعلام نشده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۶ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
همین طور در محدوده منطقه ۱۷، تعداد ۸۹۹ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۳۶ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۳۳ مورد به سبب فرسودگی و ۳ مورد حذف به سبب تخریب بوده است. در این منطقه گزارشی در خصوص فقدان واژه شهید به سبب عدم درج توسط پیمانكار اعلام نشده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۷ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
اعطا در بخش دیگری از این گزارش اظهار داشت: بر اساس گزارش واصله از شهرداری منطقه ۱۸، تعداد ۶۲۹ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۸۶ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه تمامی موارد، ناشی از فرسودگی بوده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۸ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
بگفته وی، در محدوده منطقه ۱۹ نیز تعداد ۳۵۶ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند كه از این تعداد ۹ مورد معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد تمامی موارد ناشی از فرسودگی بوده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۱۹ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
وی افزود: در محدوده منطقه ۲۰، تعداد ۱۰۶۹ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا است كه از این تعداد ۶ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. نسبت تعداد معابر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید به تمامی معابر مزین به نام شهید در منطقه، در مقایسه با سایر مناطق كمتر است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه تمامی موارد ناشی از فرسودگی بوده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۲۰ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
بگفته سخنگوی شورای شهر تهران، همین طور در محدوده منطقه ۲۱، تعداد ۱۸۵ معبر در این منطقه مزین به نام شهدا است كه از این تعداد ۳۵ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلیلهای فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد كه ۲۵ مورد به سبب فرسودگی و ۱۰ مورد حذف به سبب تخریب بوده است. لازم به ذكر است كه نسبت معابر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید به سبب تخریب از كل معابر مزین به نام شهدا در منطقه، در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است. در این منطقه گزارشی در خصوص حذف واژه شهید به سبب عدم درج توسط پیمانكار اعلام نشده است. طبق گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش كلیه تابلوهای معابر مزین به نام شهدا در منطقه ۲۱ كه فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.
وی اشاره كرد: در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری، ۷۳ معبر مزین به نام شهدا وجود دارد و برمبنای آمار گزارش شده از طرف شهرداری این منطقه، همه معابر مزین به نام شهدا در این منطقه دارای تابلوی واژه شهید بوده اند و هیچ موردی از حذف یا عدم درج واژه شهید در تابلوهای معابر این منطقه گزارش نشده است.
اعطا اشاره كرد: طبق گزارش های واصله، ۱۵۵۴۲ معبر نامگذاری شده با نام شهدا در سطح شهر تهران وجود دارد. منطقه ۴ با ۱۶۷۳ معبر، منطقه ۱۵ با ۱۵۶۳ معبر و منطقه ۱۴ با ۱۳۷۸ معبر بیشترین و منطقه ۲۲ بعنوان یك منطقه جدیدالتأسیس با ۷۳ معبر، كمترین معابر مزین به نام شهدا را در سطح مناطق ۲۲گانه شهر تهران دارند.
وی افزود: بررسیها حاكی از آنست كه منطقه ۱۵ با اختلاف زیاد نسبت به سایر مناطق، بیشترین تعداد معابر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید را دارد. در این منطقه، ۲۳۷ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بعد از آن، منطقه ۱۶، ۱۴ و ۱ به ترتیب با گزارش ۱۴۰، ۱۳۳ و ۱۲۴ معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید، در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. لازم به ذكر است در دو منطقه ۲ و ۲۲، معبر با حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید گزارش نشده است.
سخنگوی شورای شهر تهران در جمع بندی و تحلیل بررسی علل و عوامل زمینه ساز حذف واژه شهید اظهار داشت: فرسودگی تابلوهای معابر عموما ناشی از گذشت زمان و كیفیت تابلوهای طراحی و نصب شده است. در بعضی موارد كیفیت نامناسب چاپ تابلوها و یا استفاده از برچسب برای واژه شهید، بجای چاپ كوره ای سبب شده با شستشوی تابلو به وسیله فشار آب توسط عوامل خدمات نواحی، تغییر فصل، تغییرات دما، تابش آفتاب و بارش باران واژه شهید حذف یا مخدوش شود. در این میان، الصاق برچسب برای واژه شهید در تابلوهای معابر شهر تهران، اصلی ترین دلیل فرسودگی بوده است. لازم به ذكر است به رغم اینكه مطابق با دستورالعمل نصب پلاك و تابلوهای پایدار معرفی معابر ابلاغی ۱۳۹۳، چاپ تابلوهای معابر باید چاپ سیلك با رنگ كوره ای یا الكترواستاتیك باشد، برخی پیمانكاران در این زمینه تخلف نموده و مبادرت به چاپ واژه شهید با استفاده از برچسپ نموده اند.
وی ادامه داد: تخریب اموال عمومی مانند تابلوها یكی از پدیده هایی است كه مدیران شهری در همه شهرها با آن روبه رو هستند. این پدیده با عنوان وندالیسم شهری در ادبیات علمی شهرسازی به شكل گسترده مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. از طرف دیگر برخی تخریب تابلوها ممكنست بر اثر عملیات عمرانی و ساخت وسازها حادث شده باشد.
اعطا افزود: عدم درج توسط پیمانكار به سه دلیل، ضعف نظارت بر عملكرد پیمانكاران، عدم ابلاغ دقیق شرح خدمات ساخت، نصب و نگهداشت تابلوها به پیمانكاران و نبود پروسه مشخص برای ابلاغ دقیق اسامی معابر به پیمانكاران رخ داده است. نبود سامانه جامع اسامی معابر شهر تهران یكی از علت های زمینه ساز این امر است. از طرف دیگر فرآیندی كه با كنترل آن بتوان متوجه شد كه در كدام مرحله واژه شهید حذف شده نیز وجود ندارد. یكی از نتایج ضعف نظارت بر اجرای دستورالعمل های ساخت و نصب تابلوها، استفاده از برچسب برای درج واژه شهید بر روی تابلوها به سبب هزینه كمتر آن بجای چاپ كوره ای است.
وی در تحلیل یافته های گزارش اظهار داشت: برمبنای سامانه اطلاعات مكانی، ۶۲۴۶۹ معبر در شهر تهران وجود دارد كه ۲۴.۸ درصد از این معابر یعنی ۱۵۵۴۲ از این تعداد، به نام شهدا مزین گردیده است.
طبق گزارش های واصله و بررسی های این كمیته، از مجموع معابر مزین به نام شهدا به تعداد ۱۵۵۴۲ معبر، ۸.۱ درصد از معابر یعنی ۱۲۵۷ معبر، دارای حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید بوده اند. همین طور بررسی و تحلیل علل و عوامل فقدان واژه شهید در بعضی از معابر شهر تهران به لحاظ آماری، دلیل قابل اتكایی دال بر اقدامی سازماندهی شده، توأم با سوء نیت و یا حتی تعمد در تخریب، امحاء و عدم درج واژه شهید را به دست نمی دهد.
۰.۲ درصد ( به تعداد ۲۹ معبر) از مجموع معابر مزین به نام شهدا (به تعداد ۱۵۵۴۲ معبر) حداقل یك تابلو فاقد واژه شهید به سبب تخریب داشته اند.
۵.۹ درصد (به تعداد ۹۱۲ معبر) از مجموع معابر مزین به نام شهدا (به تعداد ۱۵۵۴۲ معبر) حداقل یك تابلو فاقد واژه شهید به سبب فرسودگی داشته اند.
۲.۰۹۶ درصد ( به تعداد ۳۱۶ معبر) از مجموع معابر مزین به نام شهدا (به تعداد ۱۵۵۴۲ معبر) حداقل یك تابلو فاقد واژه شهید به سبب عدم درج توسط پیمانكار داشته اند.
وی افزود: درصد اندك "تخریب" و "عدم درج توسط پیمانكار"، بیان كننده آن است كه به لحاظ آماری نمی توان احتمال جدی برای حركت سازماندهی شده به منظور تخریب یا عدم درج واژه شهید در معابر مزین به نام شهدا قائل شد. خصوصاً آنكه در بحث عدم درج توسط پیمانكار، عدد مطرح شده متعلق به یك بازه زمانی چندین ساله است.
از طرف دیگر، آمار ۵.۹ درصدی از مجموع معابر مزین به نام شهدا، بیان كننده اهمال در پایش و نظارت مستمر توسط مامورین نواحی و مناطق شهرداری تهران بوده است.
همچنین، آمار معابر ۵.۹ درصدی به همراه آمار معابر ۲.۰۹۶ درصدی، نشان دهنده آن است كه دستورالعمل های مربوط به چگونگی چاپ، كیفیت رنگ، ضخامت و جنس تابلوها به درستی ابلاغ و یا به درستی بر روش اجرای آن توسط پیمانكار نظارت صورت نپذیرفته است؛ و بنابرین در این مورد نیز می توان اهمال را عاملی موثر دانست.
وی اشاره كرد: با عنایت به اینكه در ۳۱۶ معبر (۲.۰۹۶ درصد) از مجموع ۱۵۵۴۲ معبر مزین به نام شهدا در شهر تهران، حداقل یك مورد عدم درج واژه شهید توسط پیمانكار مشاهده شده است، فهرست پیمانكاران مربوطه به تفكیك سالهایی كه با مناطق شهرداری تهران قرارداد ساخت، نصب و نگهداری تابلو داشته اند، احصا شده است؛ اما اسامی پیمانكاران به سبب عدم تضییع حقوق احتمالی، به صورت كدگذاری ارائه می شود.
سخنگوی شورای شهر در ادامه این گزارش اظهار داشت: بدیهی است لیست این پیمانكاران، در دبیرخانه كمیته ویژه بررسی تابلوهای مزین به نام شهدا موجود است.
وی ادامه داد: كمیته ویژه از میان ۱۲۵۷ معبری كه به دلیلهای سه گانه، حداقل دارای یك تابلوی فاقد واژه شهید بوده اند، ۲۱۳ معبر را به صورت تصادفی و با پراكندگی در سطح نواحی انتخاب نموده و در سامانه شهرنما وضعیت آنها را در دو مقطع زمانی سالهای ۹۲ و ۹۴ كنترل كرده است. از میان ۲۱۳ معبر بررسی شده، ۱۲۹ معبر در سال ۹۲ و یا ۹۴، دارای حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید بوده و در ۸۴ معبر باقیمانده در سال های ۹۲ و یا ۹۴ در سامانه شهرنما تابلوی بدون واژه شهید مشاهده نشد.
اعطا اشاره كرد: در مجموع ۲۷ معبری كه در رسانه ها مطرح گردیده است. ضمن استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران مشخص شد كه دو معبر از این ۲۷ معبر، در بانك اطلاعاتی این بنیاد به نام شهدا نبوده است. به استناد تصاویر سامانه شهرنما مربوط به سالهای ۹۲ و ۹۴، ۲۱ معبر در سالهای قبل از شروع به كار شورای پنجم، دارای حداقل یك تابلوی فاقد واژه شهید بوده است و در ۴ معبر در سال های ۹۲ و یا ۹۴ در سامانه شهرنما تابلوی بدون واژه شهید مشاهده نشد. این امر بیان كننده آن است كه طرح این مساله در سطح وسیع در فضای رسانه ای كشور كه منجر به جریحه دار شدن احساسات پاك شهروندان و خانواده های گرانقدر شهدا و نیز نگرانی خیلی از شخصیت های سیاسی و مذهبی، نسبت به عملكرد این دوره مدیریت شهری شد، مبنای واقعی نداشته و ممكنست برخی رقابت های سیاسی در تقویت آن بی تاثیر نبوده باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران در ارائه پیشنهادات این گزارش اظهار داشت: برای تدوین ضوابط و دستورالعمل طراحی، ساخت، نصب و نگهداشت تابلوهای دیواركوب و پایه دار معابر شهر تهران توسط شورای عالی فنی شهرداری و ابلاغ آن به مناطق ۲۲گانه و همین طور شناسنامه دار كردن تابلوهای معابر و راه اندازی سامانه نام گذاری معابر شهر تهران؛ لازم است اطلاعات مربوط به تاریخچه نام گذاری معبر، تاریخچه تغییر نام معبر، سوابق و مستندات مربوط به تاریخ ساخت و سازنده تابلو، تاریخ نصب تابلو، سوابق مربوط به نگهداری و ترمیم آن و اسامی پیمانكاران مربوطه و شماره و تاریخ قراردادهای آنان در سامانه یاد شده ثبت گردد. با درج شناسه اختصاصی و همین طور درج رمزینه پاسخ سریع ( Qrcode) روی تابلوهای معابر، امكان دریافت اطلاعات مربوط به هر معبر برای شهروندان برقرار شود. علاوه بر این شهروندان می توانند با ارسال پیامك به سامانه ۱۳۷ شهرداری و اعلام شناسه اختصاصی تابلو، گزارش تخریب، فرسودگی یا محو اطلاعات تابلوها را به مدیریت شهری اعلام كنند.
وی ادامه داد: تعریف پروسه دقیق ساخت و نصب تابلوهای معابر به نحوی است كه بعد از ابلاغ مصوبه نام گذاری معابر توسط رئیس شورای اسلامی شهر تهران یكی از بخش های شهرداری به صورت متمركز نسبت به ساخت تابلوهای معابر به تعداد مورد نیاز اقدام نماید و تابلوهای جدید معبر برای نصب در اختیار بخش مربوطه در شهرداری مناطق قرار گیرد. مجریان و عوامل هر مرحله باید در سامانه جامع نام گذاری معابر درج شود.
همین طور گردنگیر ماموران نواحی شهرداری به منظور پایش مستمر و دوره ای تابلوهای معابر و انجام اقدامات لازم برای نگهداری و ترمیم آنهاست.
وی افزود: انتخاب پیمانكاران ذی صلاح و ابلاغ دقیق شرح خدمات آنان به نحوی كه مشخص شود هر پیمانكار در هر ناحیه كدام تابلوها را در چه تاریخی و با چه كیفیتی ساخت، نصب یا ترمیم كرده است. همین طور پرهیز جدی از بكارگیری برچسب در تابلوهای معابر و گردنگیر به چاپ كوره ای و با كیفیت اطلاعات مندرج بر روی تابلوهای معابر مورد توجه است.
اعطا اشاره كرد: با عنایت به گزارش حراست كل شهرداری تهران در خصوص وجود ۲۳۶۷تابلوی معبر در شهر تهران كه به نام اشخاص غیر شهید نام گذاری شده است، لازم است در تابلوهای مزین به نام شهدا از یك نشانه خاص ( مانند نماد گل لاله قرمز) استفاده گردد تا معابر مزین به نام شهدا با معابری كه به نام اشخاص غیر شهید نام گذاری شده قابل تشخیص باشد. همین طور نصب تابلوی تمثال شهدا و خلاصه ای از زندگی نامه آنان در معابر مزین به نام شهدا صورت گیرد.
اعطا درانتها قرائت این گزارش اظهار داشت: ما در مقام ناظر بر عملكرد شهرداری و برای روشن شدن این مساله كه احساسات پاك شهروندان را جریحه دار كرده بود، از لحاظ قانونی، شرعا، عرفا، اخلاقا وظیفه داشتیم ابعاد سوژه را بررسی نماییم و به محضر شهروندان گرامی گزارش بدهیم. این كار را انجام دادیم و از همكاران رسانه ای خواهش می كنم این مساله را یك سوژه سیاسی و جناحی تلقی نكنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در شهریور ماه و مهرماه امسال وقتی كه سوژه در رسانه ها عنوان شد دو دسته موضع گیری را شاهد بودیم. بخش عمده موضع گیری ها، برگرفته از همان حساسیت های به جا و به حقی بود كه این بررسی ها و ارائه گزارش كمیته ویژه، پاسخی به آن دغدغه هاست. بخش دیگر – و البته كوچكی – از موضع گیری ها؛ بنظر می رسد بیشتر وجه رقابت های سیاسی در آن غلبه دارد. از همه همكاران رسانه ای كه ممكنست گرایش های سیاسی به هر یك از جناح ها داشته باشند در خواست می كنم مساله شهدا را یك سوژه ملی و فراگیر بدانند.
وی افزود: نه شورای پنجم و شهردار این شورا و نه شورای چهارم و شهردار آن شورا؛ نمی توانند نسبت به چنین مقوله ای، بی توجهی نشان دهند.1398/09/10
14:53:07
5.0 / 5
4685
تگهای خبر: آمار , اسناد , بانك , تخریب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک