فراز و فرودها در بازار مسكن

فراز و فرودها در بازار مسكن به گزارش مسكن گزین بازار مسكن طی سالهای اخیر با زمین گیر شدن در فاز ركود، بسیاری صنایع مرتبط را دچار مشكل كرد؛ به قول كارشناسان و به استناد آمار منتشرشده، اینك در دوره پیش رونق قرار گرفته است.به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، بر مبنای آمار اعلامی بانك مركزی، در آذرماه امسال، حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسكونی معامله شد كه نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه تعداد معاملات مسكن در شهر تهران است.
بر اساس اعلام بانك مركزی، این تعداد معامله مسكن نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذرماه ۹۵) ۵۰. ۲ درصد رشد داشته است كه می تواند سرآغاز دوره رونق بازار مسكن باشد؛ به خصوص كه نشانه های خوبی از پایداری روند افزایشی تعداد مبایعه نامه ها تا آخر سال جاری و ادامه آن در سال آینده دیده می گردد.
همچنین بر مبنای آمار اعلامی وزارت راه و شهرسازی، بیشترین میزان معامله مسكن در سال جاری، مرداد ماه امسال بود كه ۱۸ هزار و ۳۰۰ فقره معامله مسكن به ثبت رسید. با عنایت به اینكه معمولا در فصل دوم سال، همواره با افزایش تعداد معاملات روبه رو هستیم، بالا بودن تعداد معاملات در مرداد ماه طبیعی است اما اینكه در آذرماه كه معمولا به صورت سنتی با كاهش خرید و فروش مسكن مواجه هستیم، تعداد معاملات حدودا به میزان مبایعه نامه های ثبت شده در مردادماه رسیده، نشان دهنده خروج مسكن از ركود است.
بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی، تعداد معاملات مسكن در بازه اردیبهشت تا شهریور ۹۱ حدودا ثابت و در حد فاصل ۱۳ تا ۱۵ هزار فقره معامله است اما در مهر و آبان ۹۱ به ترتیب به ۲۱ و ۲۲ هزار فقره می رسد. اما در ادامه در آذرماه ۹۱ تعداد معاملات به ۱۶ هزار فقره برمی گردد.
اوج معاملات مسكن در دهه ۹۰ به بهمن ماه ۹۱ با ۲۳ هزار و ۳۰۰ فقره معامله متعلق می باشد. با این حال در اسفند ماه ۹۱ و سپس اردیبهشت ماه ۹۲ میزان معاملات به ترتیب ۱۴ و ۱۳ هزار فقره معامله است و سپس از این زمان روند نزولی خرید و فروش مسكن آغاز می گردد كه به قول كارشناسان آغاز دوره ركود شمرده می گردد.
اگرچه در این مدت زمان حدودا ۵ ساله، در بعضی از ماه ها به صورت تكی و بدون داشتن روند ثابت در ماه های قبل و بعد آن هر از گاهی شاهد افزایش جهشی تعداد معاملات در یك ماه و سپس سقوط مجدد جهش وار خرید و فروش ها در ماه بعدی هستیم، اما روند كلی بازار مسكن نشان دهنده ركود بوده است.
از همین رو در خرداد ماه ۹۲ تعداد معاملات مسكن به ۱۰ هزار فقره می رسد و این روند در ماه های بعد از آن ادامه یافته و حتی در مرداد ۹۲ به اندكی بیش از ۵ هزار فقره می رسد كه پایین ترین میزان امضای مبایعه نامه در سال های اخیر به حساب می آید. با این حال همانگونه هر ساله انتظار می رود، در دو ماه پایانی سال ۹۲ شاهد افزایش میزان معاملات مسكن هستیم به گونه ای كه در بهمن ۹۲ ۱۵ هزار فقره و در اسفند ۹۲ به ۱۶ هزار فقره می رسد.
همچنین این روند افزایشی مجددا ادامه می یابد و در اردیبهشت ۹۳ شاهد وقوع حدود ۲۲ هزار فقره معامله مسكن هستیم كه می توانست ادامه آن، نویدبخش رونق یابی بخش مسكن باشد. اما در خرداد ۹۳ ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره معامله و در تیر ماه ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره معامله مسكن به ثبت رسید. این روند كاهشی با انجام تنها ۱۲ هزار فقره معامله مسكن در مرداد ماه همان سال تثبیت شد كه در نهایت در شهریورماه با اندكی رشد، به كمتر از ۱۴ هزار فقره معامله مسكن منتهی شد.
مجددا در مهرماه همان سال به امضای ۱۲ هزار فقره معامله رسیدیم و آبان ماه ۹۳ كمتر از ۱۱ هزار فقره خرید و فروش مسكن را تجربه نمود. آذرماه هم با نزدیك ۱۳ هزار فقره معامله ادامه روند نسبتا ثابت ركود بازار مسكن را حفظ كرد اما دی و بهمن و اسفند به ترتیب ۱۴، ۱۵ و ۱۳ هزار فقره معامله را به خود دید كه نشان دهنده بازگشت گرمای نسبی به بازار در دو ماه پایانی هر سال حتی در سال های ركود بازار مسكن می باشد.
اگرچه این گرمای نسبی بازار مسكن در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۹۴ هم تجربه شد و شاهد وقوع ۱۵ هزار فقره معامله مسكن هستیم، اما باز هم در تابستان این سال ركود نسبی بازار را دربرگرفت و در سه ماهه تابستان ۹۴ به ترتیب ۱۱ هزار، ۱۲ هزار و ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره معامله مسكن به وقوع پیوست كه نشانی از رونق در این بازار به چشم نمی خورد.
جالب اینكه این تعداد معامله به همین ترتیب در سه ماهه پاییز ۹۴ تكرار می گردد كه همچنان نمی توان رونقی در بازار مسكن دید.
اگرچه در دی و بهمن ۹۴ باز هم گرمایی هرچند كم رمق بازار مسكن را فرامی گیرد و به ترتیب ۱۵ هزار و ۱۵ هزار و ۲۰۰ فقره معامله در این دو ماه به ثبت می رسد اما در اسفند ماه همان سال به یك باره به ۱۲ هزار فقره كاسته می شود.
سال ۹۵ هم اتفاق چندان مهمی در تغییر میزان معاملات رخ نمی دهد به گونه ای كه در بهار ۹۵ تنها ۳۴ هزار فقره معامله و در تابستان ۹۵ با اندكی بهبود فضای خرید و فروش مسكن، به ۴۶ هزار فقره معامله افزایش می یابد كه به صورت میانگین در هر ماه تنها ۱۵ هزار فقره معامله مسكن رخ داده است. اما هنوز با فضای رونق فاصله دارد.
پاییز همان سال (۹۵) تعداد معاملات به مجددا به ۳۳ هزار فقره (میانگین ۱۱ هزار معامله در هر ماه) شاهد تمدید ركود در این فصل هستیم اما با عنایت به اینكه ۲ ماه پایانی هر سال، زمان اوج گرفتن معاملات مسكن می باشد، میزان مبایعه نامه های امضا شده در زمستان ۹۵ به ۴۵ هزار فقره برمی گردد.
اردیبهشت و خرداد امسال هم نسبت به ماه های مشابه سال های پیش از آن تغییر خاصی رخ نداد و مجددا ركود بازار مسكن ادامه یافت به گونه ای كه در اردیبهشت ۹۶ تعداد معاملات مسكن ۱۶ هزار و ۷۰۰ فقره و خرداد ماه ۱۵ هزار و ۷۰۰ فقره بود.
اگرچه در تیرماه وضعیت از ماه پیش از آن هم بدتر شد و با ثبت تنها ۱۴ هزار و ۷۰۰ فقره معامله مسكن، نسبت به تیر ماه ۹۵ حدودا ۶ درصد و نسبت به خرداد ماه امسال ۲. ۵ درصد كاهش تعداد معاملات را شاهد بودیم اما در مرداد ماه با ثبت ناگهانی ۱۸ هزار و ۳۰۰ فقره معامله مسكن، روند آغاز خروج بخش مسكن از ركود شروع شد.
با توجه به اینكه در ماه های پیش رو كه معمولا به صورت سنتی شاهد افزایش معاملات مسكن هستیم و ممكن است به مرز ۲۰ هزار فقره معامله مسكن برسیم، خیلی از كارشناسان اقتصاد مسكن آذرماه امسال را نقطه عطف در بازار مسكن می دانند كه می تواند نویدبخش حداحافظی با دوره ركود مسكن باشد.
به خصوص كه با افزایش ۵۷ درصدی ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق مسكن یكم پیش بینی می گردد كه بخش عمده ای این این متقاضیان طی ماه های آینده وارد بازار شوند كه این مورد ادامه رونق و ثبات در گرمای بازار مسكن را نوید می دهد.
ضمن اینكه روند كاهشی قیمت اوراق تسهیلات مسكن به شرط پایدار ماندن این نرخ ها و حتی ورود به كانال كمتر از ۷۰ هزار تومانی به ازای هر برگه می تواند در گرم شدن این بازار مؤثر باشد.
 

1396/10/17
16:41:13
5.0 / 5
5078
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک