جوابیه شركت بام شهر به یك گزارش و توضیحات ایسنا

جوابیه شركت بام شهر به یك گزارش و توضیحات ایسنا شرکت بام شهر در نمابری برای گزارش ایسنا با عنوانˮ توپ قرارداد ˮباملندˮ در زمین قوه قضائیه ˮ که درباره مجموعه توریستی و تجاری و تفریحی شرق دریاچه خلیج فارس موسوم به باملند است، جوابیه ای صادر کرد.


به گزارش مسکن گزین به نقل از ایسنا، متن کامل جوابیه شرکت "بام شهر " به شرح زیر است:
"با سلام و احترام
نظر به اعلام خبر در رابطه با مجموعه توریستی و تجاری و تفریحی شرق دریاچه خلیج فارس موسوم به بام لند در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۸ آن خبرگزاری و تیتر نادرست ناشی از گزارشات غیرکارشناسی و به دور از حقیقت اعلامی در هفته اخیر جهت شفافیت و آگاهی رسانی به مردم شریف، ذیلا به اطلاع می رساند:
_ قرارداد مورد طرح، قراردادی از خانواده B.O.L.T می باشد که بر طبق قانون در این قراردادها گونه ای از قراردادهای اقتصادی هستند که معمولا فیمابین بخش عمومی از یک سو و بخش خصوصی از طرف دیگر با هدف کسب سرمایه شریک خصوصی برای ایجاد یک پایگاه و پروژه معمولا مهم که دستگاه دولتی بودجه و امکان اقتصادی و یا اجرائی و مدیریتی انجام آنرا ندارد، منعقد می گردند.
_ قابل ذکر است که دراین مدل از قراردادها، طرف خصوصی سرمایه گذاری و اجرای پروژه را برعهده دارد و جهت استهلاک و بازپرداخت هزینه های صورت گرفته برای مدت معلومی فقط بهره برداری (و نه مالکیت) پروژه را عهده دار می شود و پایگاه اقتصادی به وجود آمده در مالکیت مادام العمر بخش دولتی باقی می ماند و سرمایه گذار متعهد به تحویل سالم پروژه احداثی بعد از مدت معلوم به بخش عمومی است (برگرفته از سایت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران) جای بسی تعجب است که عضو غیرمتخصص شورای شهر و برخی افراد در شهرداری تهران نیز از این مبانی اولیه قراردادی بی اطلاعند.
_ اغلاط قابل توجهی در گزارش مذکور وجود داشته که از اساسی ترین آنها اشتباه فاحش در مبنای قرارداد است که به نحوی اعلام گردیده گویی شهرداری سازنده و ایجاد کننده مجموعه مذکور می باشد. این در حالیست که به جهت فقدان توان سرمایه گذاری، مدیریت و بهره برداری، آنرا به بخش خصوصی سپرده و فقط زمینی با مشخصات معلوم و ارزش پایین در زمان خود با مشابه بسیار در اطراف دریاچه که تا حالا هم بلا اقدام مانده اند را ارائه نموده و کلیه اقدامات از طراحی، سرمایه گذاری، ساخت و مدیریت و بهره برداری و بازاریابی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است و فقط زمین بخش ارائه شده شهرداری می باشد آن هم زمینی بدون زیربناهای مکفی و با معارضین پرتعداد و عدم ایفای تعهدات قراردادی در اعطای مجوزهای قانونی که در طول این سال ها سبب ریسک جدی سرمایه گذار گردیده است و براین ریسک ها مشکلات اداره محوطه دریاچه، خشکی احتمالی آب دریاچه، اخبار مربوط به موجودات خطرناک در دریاچه و گسترش فضاهای تجاری دیجیتال را نیز بیافزایید.
_ مساحت های اعلامی در گزارش همگی مبتنی بر اشتباه و به دور از مستندات قراردادی می باشند و نه فقط تخطی از مساحت های اولیه قراردادی نشده است بلکه آنچه مورد ساخت واقع گردیده تحت مالکیت بخش عمومی و با منافع مادام العمر بخش عمومی قرار می گیرد، پس به هیچ روی خللی برای منافع ایشان حاصل نمی گردد و مساحت ۱۴۰۰۰ مترمربع برمبنای کذب محض است و مساحت بام لند شامل قریب ۲۷ هزار مترمربع بنا مورد تایید و امضاء و تراضی طرفین قرارداد، حدود شش هزار مترمربع سازه غیراساسی نظیر چتر و سقف کاذب و بیش از ۲۹ هزار مترمربع محوطه سازی می باشد که مورد تایید کارشناسان رسمی دادگستری است.
_ درباب اجاره بهای پرداختی به شهرداری در طبیعت قراردادهای با محتوای صدرالاشاره، اساسا پرداخت اجاره امری مازاد و زیاده نسبت به مبنا و پایه ی سرمایه گذاری می باشد و اثر اقتصادی طرح برمبنای تعلق بنای تولید شده و مالکیت آن برای بخش عمومی تعریف شده است و بخش خصوصی که مالکیتی در مجموعه تولید شده به دست خود (نه عرصه و نه اعیان) ندارد، حال برای بازگرداندن هزینه های انجام شده خود با هزار مانع مواجه می باشد و باید در طول سال ها، ریال، ریال، مبالغ پرداختی خودرا بازیابد و هزینه های کلانی در حد ایجاد زیرساخت ها و نگهداری فضای عمومی شهری و محوطه ای نظیر پارک عمومی را متحمل گردد، پس بدیهی است که اعلام نظر عضو غیرمتخصص شورای شهر تهران با واقع انطباقی نداشته و ادعای بازگشت سرمایه در یکسال اول در نزد اهل فن جز شوخی تلخی نیست چونکه اگر چنین امکان اقتصادی وجود داشت، چرا شهرداری راسا حتی یک پروژه را در ستور کار خود قرار نمی دهد تا ظرف یکسال هم سرمایه نقدی خودرا بازیابد و هم مایملک خود؟!
_ رویکرد پروژه بیش از هر چیز جنبه گردشگری و فرهنگی آن بوده و در شرایطی که سال ها تا امکان بهره و نفع اقتصادی از پروژه های تجاری صرف می گذرد و در سالی که همه گیری ویروس کرونا صعوبت این امر را چندین برابر نموده است، گزارشات اقتصادی غیرواقعی و معکوسی را ارائه می نمایند.
_ با گزارش های مشابه نظرات غرض ورزانه و غیرکارشناسی یاد شده، موضوعات حتی مورد رسیدگی قانونی و قضایی قرار گرفت که با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری و حتی کارشناسان در سطح هیات رییسه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مورد بررسی و مداقه واقع شد و همگی اعلام رسمی فقدان هرگونه خللی در محتوای قراردادی و عدم هرگونه تخلف از طرف سرمایه گذار را عنوان نموده اند که منجر به آرا صادره از مراجع قضایی در این بابت نیز شده است که مورد بی اعتنایی خاصه از طرف ارائه دهندگان گزارشات مطروحه در شورای شهر قرار گرفته است.
_ حال جای بسی دریغ و تعجب دارد که با بی توجهی به حقوق مردمی، بی کفایتی های احتمالی در ایجاد پایگاه هایی در خور و لیاقت همشهریان است را با فرافکنی به مجموعه هایی که با زحمات کارگری و کوشش های شبانه روزی و به نفع پایدار مردم خلق گردیده اند را محل کینه توزی قرارداده و فقط خوراک عناد برای خبرگزاری های معلوم الحال بیگانه فراهم می آورند و در این راستا از رسانه های مردمی انتظار می رود پیش از پرداختن به اخبار و گزارشات اعلامی افراد، توجه مکفی به حقوق مستتر و مغفول مانده در آن صورت دهند تا مبادا جان و نفس رسانه مردمی محل بازی های سیاسی عده ای غیرمتخصص گردد و نشر اخبار و نظرات عضو شورای شهر در بازه زمانی تسریع شده در مورد موضوع متاسفانه این شائبه را تقویت می کند.
_ ضمن اعلام وجود کلیه مستندات قانونی، کارشناسی، فنی و تخصصی، مالی قابل ارائه اعلام می گردد نه فقط خللی در اقدامات این مجموعه نیست بلکه آمادگی کامل جهت پاسخگویی به مراجع رسمی و قانونی ذیصلاح مرتبط وجود دارد، شایسته است ضمن درج گزارش حاضر برای شفاف سازی ذهن مخاطب اقدام نموده و بدیهی است سوابق ۲۰ ساله مجموعه اجرا کننده برای اهل فن و کلیه وزرا راه و شهرسازی و شهرداران شهر تهران واضح و مبرهن می باشد.
با تشکر شرکت بام شهر"
لازم به ذکر است این شرکت در متن جوابیه اش درحالی گزارش ایسنا را غیر کارشناسی و نادرست دانسته که متن این گزارش شامل تذکرات اعضای شورا شهر تهران درباره این پروژه بوده است و اعضای شورای شهر بعنوان نمایندگان مردم تهران و بگفته خودشان طبق مستندات اظهارنظر کرده اند. بدیهی است که اعضای شورای شهر بعنوان حافظان حقوق مردم و کارشناسان در رابطه با مسائل شهر تهران حق اظهارنظر در این ارتباط را دارند و ایسنا فقط منتقل کننده دیدگاه آنهاست.1399/11/02
23:43:05
0.0 / 5
1069
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک