نگاه مردم تهران به شهرداری و خدمات آن چگونه است؟

نگاه مردم تهران به شهرداری و خدمات آن چگونه است؟ به گزارش مسكن گزین شهرداری تهران در جدیدترین نظرسنجی عملكرد خود از مردم با یافته های مختلفی مواجه گردید بگونه ای كه عمده شهروندان احساس راحت بودن زندگی در تهران را ندارند و از وضعیت پیاده روها هم خوشنود نیستند؛ اما در مقابل از اتوبوسرانی و میادین میوه و تره بار رضایت حداكثری دارند.


تیتر: نمره ۱۱ مردم به شهرداری تهران/ نارضایتی شهروندان از وضعیت معابر و رضایت از اتوبوس و میادن تره بار

به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، چندی قبل شهرداری تهران با انجام یك نظر سنجی از مردم با عنوان «پیمایش سنجش رضایت شهروندان از شهر و مدیریت شهری»، به سفارش اداره كل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، انجام داد كه این پژوهش از ۸۱۳۴ نفر در بازه زمانی یك ماهه (۱۵ مهر تا ۱۵ آبان ۹۸) با روش پیمایش و مصاحبه انجام شده است.
در این پژوهش مشخص شد كه شهروندان معتقدند تهران شهری راحت به منظور زندگی نیست؛ چون كه به این شاخص نمره ۱۲.۴۶ داده اند، این مورد یعنی احساس راحت بودن زندگی در شمال و جنوب تهران به صورت جداگانه هم بررسی شده اما یافته ها در این حوزه تفاوت معناداری را در شمال و جنوب تهران نشان نمی دهند؛ بگونه ای كه فاصله نمره مردم در شمال تهران با جنوب چندان تفاوتی ندارد یعنی مردم جنوب تهران به شهر تهران در مورد شاخص راحتی زندگی ۱۲.۲۶ نمره دادند و مردم شمال تهران نمره ۱۲.۵۶ را ثبت كردند كه در مجموع مردم از راحتی زندگی در تهران نسبت به سال ۹۶، راضی تر هستند؛ چونكه در آن سال، مردم به راحتی زندگی در تهران، نمره ۱۲.۲ داده بودند.


همینطور شهروندان به عملكرد شهرداری تهران در این بازه یك ماهه، نمره ۱۱.۶ دادند؛ این در حالیست كه به عملكرد شهرداری مناطق خود عدد ۱۱.۹۶ را دادند كه این روند نسبت به خرداد ۹۷ با اینكه تغییر چندانی نداشته اما سیر صعودی را نشان داده است.


۶۳.۷درصد شهروندان تهرانی با ۱۳۷ و ۱۸۸۸ در یكسال تماس نداشتند
در بخشی از این پرسشنامه از شهروندان در مورد راه های ارتباطی با شهرداری تهران همچون شماره تلفن های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ سوال پرسیده شد كه آیا با این شماره ها آشنایی دارند؟ كه ۲۰.۹درصد از مردم عنوان كردند كه فقط ۱۳۷ را می شناسند! ۲.۶ درصد فقط با سامانه ۱۸۸۸ آشنا بودند و ۴۰.۳ درصد هردو سامانه را می شناختند و ۳۶.۱ درصد هم ۱۳۷ و ۱۸۸۸ را نمی شناختند.
در این بخش از مردم سوال پرسیده شد كه در یكسال با ۱۳۷ یا ۱۸۸۸ تماس داشته اید یا خیر؟ كه ۲۱درصد فقط با ۱۳۷، ۲.۶ درصد فقط با ۱۸۸۸ تماس گرفتند و ۱۲.۷ درصد با هر دو سامانه و ۶۳.۷ درصد با هیچ كدام از دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ ارتباطی در یكسال نداشتند؛ این در شرایطی است كه ۴۴.۳ درصد مردم از این دو سامانه رضایت كمی داشتند و ۲۴درصد تا حدودی رضایت داشتند و ۳۱.۷ درصد هم رضایت حداكثری از تماس خود با دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ داشتند.


نارضایت مردم از دسترسی و تمیزی سرویس های بهداشتی شهری
در بخش دیگری از این پیمایش جدید كه در تهران انجام شده، یافته هایی درباره نگرش پاسخگویان نسبت به «عملكرد مدیریت شهری» به چشم می خورد و مردم در حوزه هایی همچون مناسب سازی معابر، جمع آوری زباله و... نظرات خویش را كه عموما متوسط به پایین بود، بیان نمودند بگونه ای كه در آیتم دسترسی به سرویس های بهداشتی در سطح شهر و بوستان ها ۲۰.۸ درصد عنوان كردند هیچ وقت به این سرویس ها دسترسی نداشتند، ۵۶.۹ درصد عنوان كردند كه گاهی دسترسی دارند، ۱۹.۹ درصد در بیشتر اوقات و ۲.۴ درصد هم عنوان كردند همیشه به این سرویس های بهداشتی دسترسی دارند اما در این میان ۵۱ درصد شهروندان مورد سوال قرار گرفته از وضعیت بهداشتی این سرویس های عمومی انتقاد داشته و ۳۱.۱ درصد تا حدودی این سرویس ها را تمیز می دانستند و ۱۷.۹ درصد هم از تمیزی و پاكیزگی این سرویس های بهداشتی رضایت داشتند.


رضایت مردم از اتوبوس های پایتخت

رضایت ۶۵درصدی از جداسازی زن و مرد در حمل و نقل عمومی
به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، در این نظر سنجی مبحث حمل و نقل عمومی با محوریت اتوبوس هم از مردم سوال پرسیده شد و نكته قابل توجه این است كه ۶۴ درصد مردم خوب، ۱۸.۲ درصد متوسط و ۱۷.۸درصد هم عملكرد اتوبوس ها در تردد اتوبوس ها را بموقع و منظم، ارزیابی كردند و در این میان اهالی منطقه ۱۱، چهار، هشت و پنج بیشترین رضایت و ساكنان مناطق ۱۰، ۱۶، ۲۲ و ۱۸ كمترین رضایت را از خدمات دهی اتوبوسرانی داشتند.
همینطور ۷۲.۷ درصد از دسترسی به اتوبوس ها رضایت داشتند و ۱۴.۸ درصد متوسط و ۱۲.۶ درصد هم عملكرد اتوبوسرانی در حوزه دسترسی را بد عنوان كردند.
به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، در این نظر سنجی برای نخستین بار درمورد رضایت مردم از جداسازی زنان و مردان در مترو و اتوبوس سوال پرسیده شد كه ۷.۹درصد بسیار كم، ۷.۲درصد كم، ۱۹.۹ درصد تاحدودی، ۴۱.۹ زیاد و ۲۱.۱ درصد هم از این مورد رضایت داشتند؛ بگونه ای كه حدود ۶۵ درصد مردم از جداسازی زنان و مردان در اتوبوس و مترو رضایت داشتند.


از دیگر آیتم های مورد سوال از شهروندان در این پرسشنامه، وضعیت تردد شهروندان در معابر فرعی، كوچه ها و پیاده روها بود كه براین اساس شهروندان در مورد راحتی و امنیت پیاده روها از نظر موانع و موتورسیكلت ها به سوالات پاسخ دادند كه این این حوزه ۴۸.۱ درصد وضعیت را بد، ۲۰.۳ درصد متوسط و ۳۱.۶ درصد وضعیت را مناسب ارزیابی كرده بودند.
همینطور شهروندان تجاوز كارگاه های ساختمانی به حریم پیاده را با ۵۴.۲ درصد بد توصیف كردند و در حوزه كفپوش های خیابان هم ۴۶.۳ درصد وضعیت را بد، ۲۸.۲ درصد متوسط و ۲۵.۲ درصد خوب ارزیابی كردند و این در شرایطی است كه شهروندان در مورد وضعیت آسفالت معابر، ۴۰درصد شرایط را بد، ۲۹.۵ متوسط و ۳۰.۵درصد بد توصیف كردند.


به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، میزان رضایت مندی مردم از میدان میوه تره بار ۶۵.۱ درصد تعیین شده و این در شرایطی است كه میزان رضایت مردم از وضعیت زمین بازی و وسایل بازی كودكان ۴۶.۶ درصد ثبت شده است، همینطور شهروندان از وضعیت روشنایی كوچه و معابر تنها ۴۷.۹درصد رضایت دارند.
۵۸.۲ درصد شهروندان وضعیت پیاده روهای شهر برای رفت و آمد افراد مسن را نامناسب و ۲۵.۶ درصد هم تاحدی مناسب عنوان كردند؛ این در شرایطی است كه ۶۳.۳ درصد شهروندان وضعیت پیاده روها برای رفت و آمد مادران با كالسكه كودك را نامناسب و ۲۰.۳ درصد تاحدی مناسب توصیف كردند. همینطور ۵۶.۱ درصد هم عنوان كردند كه اماكن شهر جهت استفاده راحت معلولان نامناسب اند.
همینطور در حوزه فضای سبز هم ۵۴.۶ درصد مردم وضعیت شهر در نگهداری از فضای سبز و درختان محله را خوب، ۲۲.۱درصد متوسط و ۲۳.۴ درصد بد توصیف كردند و شهروندان در مورد جمع آوری زباله، ۵۸.۹ درصد شرایط را خوب، ۲۰.۷ درصد متوسط و ۲۰.۴ درصد هم بد توصیف كردند.

1398/10/07
09:54:42
5.0 / 5
4782
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک