در گفت وگو با مسكن گزین اعلام شد

شورای شهر محل سهمیه دهی و تجربه اندوزی نیست

شورای شهر محل سهمیه دهی و تجربه اندوزی نیست به گزارش مسکن گزین یک کارشناس مسائل شهری با تکیه بر این که شورای شهر محل سهمیه دهی و تجربه اندوزی نیست اظهار داشت: شوراها نمایندگان مردم هستند و باید تمام گرایش ها و سلایق را نمایندگی کنند بنابراین شورای یکدست بخشی از جامعه را پوشش نمی دهد.


علی نوذرپور در گفتگو با ایسنا، در تشریح ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم اظهار داشت: شورای دوره پنجم شورایی خاص بود که شباهت هایی با شورا در دوره نخست داشت؛ ترکیب دوره پنجم همه از جناح اصلاح طلب انتخاب شده بودند و اغاز اقدامات پایه ای در این دوره از خصوصیت های خاص ان بود. در واقع این دوره شورا در محورها و حوزه های مختلف کوشش کرد ریل گذاری متفاوتی را انجام دهد.

وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین مسائلی که در این دوره شورا به جد مورد توجه بود عزم شورا برای این بود که رابطه خود با مردم را به صورت درست و صحیح برقرار کند و مردم را محرم خود بداند که در این راستا جلسات غیرعلنی نداشت و مستقیما با مردم صحبت می کردو مسائل مختلف مدیریت شهری را به اطلاع مردم برساند. این شورا کوشش کرد ارتباط با مردم به درستی برقرار شود و حداقل کوشش کرد این مسیر باز شود.

وی افزود: شورای شهر تهران در دوره پنجم کوشش کرد بعنوان نمایندگان واقعی مردم انعکاس دهنده مشکلات و مسائل مردم باشد و از طرفی در اطلاع رسانی به انها محرم و نامحرم نکند بر همین مبنا بحث شفافیت و دادن اطلاعات به مردم همچون کارهایی بود که بعنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گرفته بود. در این میان شاخص ترین فرد هم سرکارخانم اروین بود که کوشش کرد هرانچه قبلا بعنوان محرمانه و مسائل سازمان تلقی می شد انها را روی سامانه شفافیت آورده و در اختیار مردم قرار بگیرد.

قرارگیری شهرداری به ریل قانون در شورای پنجم

وی تصریح کرد: مناقصه ها و مزایده ها تا حقوق ها همگی بروی سامانه قرار گرفت و امیدواریم این مورد ادامه پیدا کند تا به سمت شورای شیشه ای که شعار اصلاح طلبان بود حرکت نماییم تا کاملا شهر در اختیار مردم قرار بگیرد و صاحبان اصلی شهر، مردم تلقی شوند و برنامه ریزی شهر هم بر مبنای خواسته ها و نیازهای انها صورت گیرد. در دوره فعلی شورا این تلاش انجام شد تا احساس تعلق شهروندان بر شهر محقق شود اما راه طولانی برای تحقق احساس تعلق خاطر مردم به شهر و مدیریت شهری وجود دارد و این مسیر باید در دوره ششم شورا ادامه پیدا کند.

این کارشناس مسائل شهری در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به این که شورای شهر تهران در دوره پنجم کوشش کرد به قانون و رعایت قوانین و آئین نامه ها و هرانچه که قانون بعنوان ضوابط و مقررات تعیین کرده بازگردد اضافه کرد: در این دوره تلاش شد بازگشت به قانون بعنوان یک ریل اصلی از ریل گذاری های جدید شورا تلقی شود که قوانین و مقررات و ایین نامه ها و دستورالعمل های ذیل آنچه توسط دولت و چه خود شورا و شهرداری که بر مبنای قانون تنظیم شده محترم قلمداد و تلاش شود انجا که خلا مقررات وجود دارد طرح پیشنهادی تهیه و تنظیم شود.

وی اضافه کرد: محور دیگری که در این شورا دنبال شد، پاکدستی و سلامت عموم افراد بود یعنی انچه که در مناطق از رفتار اعضا برداشت می شد این بود که کمتر دیده شد که عضو شورایی بخواهد از رانت و موقعیت خود استفاده نماید برای اعمال نظر مثلا در زمانی که شهردار منطقه ۲۲ بودم اصلا با چنین مواردی برخورد نداشتم مجموعه اقداماتی که در گذشته سابقه داشته که این مورد در روند فعالیت شورای شهر تهران برای سالم سازی اداره سازمان شهرداری تهران تأثیر بسزایی داشته است و بدین سان رانت و فساد تا میزان قابل توجهی کاهش یافته است.


مقابله شورای پنجم با رانت و فساد
وی تصریح کرد: بدون شک نمی توان گفت مقابله با رانت و فساد کامل محقق شده است اما تا حد زیادی شورا در این راه حرکت کرده و این اراده را از خود نشان داده که برای تحقق مبارزه با فساد اقدام نموده است. کمیسیون های شورا هم به صورت خاص کمیسیون شهرسازی فعالیتهای خوبی در ارتباط با مساله پیشگیری از تخلفات و سرو سامان دادن مقررات شهرسازی داشته است. در واقع تلاش شد شهرداری های مناطق خارج از طرح تفصیلی پروانه ای صادر نکنند که یکی از ارمان های شهرسازان و وعده های انتخاباتی اصلاح طلبان بود.

وی افزود: شورای شهر تهران برای پیگیری طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ وقت زیادی گذاشت و شاید بیشترین اهتمام را شورا برای این طرح داشت و بیشتر از یک سال این طرح در شورا مورد بررسی قرار گرفت. شورا در تهیه این طرح کوشش کرد جهت گیری مناسبی داشته باشد و در هیمن راستا برای نخستین بار طرح تفصیلی ویژه منطقه۲۲ مبتنی بر توسعه حمل و نقل عمومی شکل گرفت و اراضی متعلق به شهرداری و دولت بعنوان تأمین سرانه های خدمات عمومی مورد استفاده قرار بگیرد که مبحث بسیار مهمی بود.

نوذرپور تصریح کرد: در ارتباط با طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ در گذشته اراضی که در محدوده شهر قرار می گرفتند و بر مبنای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری باید ۷۰ درصد ان را به شهرداری می دادند تا صرف تأمین خدمات عمومی بشود در دوره های قبل، این۷۰ درصدها باردیگر فروخته و به زیر ساخت و سازهای با کاربری های مسکونی، تجاری و... رفت بنابراین شورا در این دوره اصرار کرد بانک زمین شکل بگیرد و دستورالعملی تهیه شود تا از این پس ۷۰ درصدها صرفاً برای تأمین خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

شهردار سابق منطقه ۲۲ ضمن اشاره به اقدامات شورای شهر تهران در دوره پنجم در حوزه بافت های فرسوده را یکی دیگر از اقدامات مثبت این شورا ارزیابی کرد و اضافه کرد: بیشتر از ۱۰۰۰ هکتار به بافت فرسوده تهران افزوده شد تا بتوانند از تسهیلات بازافرینی برخوردار شوند و بدین سان بازافرینی سرعت بگیرد. از طرفی در حوزه مناسب سازی فضای شهری برای ناتوانان جسمی و حرکتی هم اقدامات خوبی انجام شد و این هم اقدام مناسبی بود که توسط حوزه شهرسازی دنبال شد.

احداث حدود ۴۰۰ کیلومتر مترو و بیشتر از ۳۰ ایستگاه
وی اضافه کرد: در حوزه حمل و نقل عمومی هم توجه ویژه ای به مساله مترو شد و حدود ۴۰۰ کیلومتر مترو و بیشتر از ۳۰ ایستگاه راه اندازی شد که همگی اقدامات موثری بود که توسط شورا پیگیری و به نتیجه رسید. در حوزه مدیریت پسماند هم تفکیک از مبدا و بحث طرح جامع مدیریت پسماند در همین دوره به تصویب رسید که اقدامی اساسی در حوزه پسماند قلمداد می شود. قبل از اغاز دوره پنجم شورا، تفکیک از مبدا را در تهران بسیار کم داشتیم تاجایی که حتی نسبت به سایر کلانشهرهای کشور، تهران عقب تر بود به شکلی که تفکیک از مبدا به صورت متوسط در کل کشور ۱۲ تا ۱۵ درصد بود اما در تهران کمتر از ۵ درصد بود.

وی افزود: در همین دوره مبحث تجهیز اتش نشانی دنبال شد و استفاده از پساب ناشی از تصفیه فاضلاب برای ابیاری فضای سبز شهر بعنوان اقدامی ویژه برای مناطق بخصوص مناطق ۱۳ و ۲۲ دنبال شد در همین راستا در منطقه ۲۲ تفاهمنامه ای با شرکت اب و فاضلاب منعقد شد تا با حمایت شورا، راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در خرگوش دره منطقه ۲۲ اغاز شود که اگر ساخت ان به پایان برسد برای ۲۵ سال هر سال ۱۰ میلیون مترمکعب اب ناشی از تصفیه فاضلاب در اختیار شهرداری منطقه ۲۲ قرار خواهد گرفت و بدین سان بخشی از اب مورد نیاز منطقه را تأمین خواهد نمود.

وی تصریح کرد: باید این مسیر دنبال شود تا برای ابیاری فضای سبز به هیچ عنوان از اب شرب استفاده نشود و از اب های خاکستری استفاده نماییم که خوشبختانه در این دوره شورا این جهت گیری را به خوبی دنبال کرد.
در بحث مالی و انضباط مالی و راه اندازی خزانه داری هم اقداماتی انجام شد که به انضباط بخشی مالی بسیار کمک کرد به شکلی که درامد حاصل از جانب بخش های مختلف به خزانه داری مرکز واریز و از انجا برداشت شود که گامی در جهت تحقق شفافیت بود.

این کارشناس مسائل شهری در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح نقاط ضعف پنجمین دوره شورای شهر تهران هم اظهار داشت: بخشی از نقاط ضعف این شورا برمی گردد به این که بعضی از اعضای شورا سابقه کار مدیریت شهری نداشتند و خارج از مدیریت شهری وارد نظام مدیریت شهری شدند و تا اشنا شوند و تجربه کسب کنند زمانبر بود و حالا البته باید از این تجریه در دوره ششم بهره برد و کسانی در شورای شهر عضو شوند که در مدیریت شهری سابقه اجرایی و تحصیلات تخصصی مرتبط داشته باشند و تنها به علت این که از یک جریان سیاسی باشند برای عضویت در شورا انتخاب نشوند.


شورای شهر جای تجربه اندوزی جوانان نیست

وی افزود: باید روی تخصص و تجربه افراد دقت نماییم و بعضی از موارد هم خیلی درست نبود که اجرایی شود همچون تخصیص سهمیه برای جوانان ؛ بطور قطع شورای شهر جایی نیست که جوان به معنای تجربه اندوزی در ان حضور پیدا کند. شورای شهر محلی است که افراد با تجربه و صاحب نظر که توانایی اعمال نظارت دارند حضور پیدا می کنند و نقش نظارتی شورا را به خوبی بعنوان وظیفه اساسی شورا که کسی روی ان مناقشه و شکی ندارد اجرایی کنند.

وی اضافه کرد: بطور قطع اگر فرد نداند ساختار شهرداری چیست و وظایف و مأموریت های شهرداری چیست و از طرفی به قوانین و مقررات اشنایی نداشته باشد و به مناسبات مدیریت شهری و سازمان های دولتی اشراف نداشته باشد به درستی نمی تواند قضاوت کند و هرچند نظارت در این دوره شورا به شکل واقعی شکل گرفت و همگی از یک جناح بودند و به خوبی تلاش کردند قانون و وظایف نظارتی را به خوبی اجرایی کنند.

نوذرپور به بروز برخی تک روی ها در بین اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران بعنوان یکی دیگر از نقاط ضعف اشاره نمود و اضافه کرد: تک روی در این شورا بود و اعضای شورا هریک تلاش می کردند محوری از وظایف و مأموریت ها را درشهرداری تهران درنظر گرفته و دنبال کنند. در حالیکه کار شورا کاری جمعی است و هر حرکتی که مقرر است صورت گیرد باید در شورا مورد بحث قرار گیرد و پس از انجام هم بعنوان دستاوردی جمعی تلقی شود. باید روحیه کار جمعی و مشارکتی وجود داشته باشد که بعضی از اعضای شورای پنجم در این خصوص گرفتار تک روی شدند که بعنوان نقطه ضعف ان تلقی می شود.

تضعیف شورایاری، تنها کانال ارتباطی شورای شهر با مردم


وی افزود: این شورا برای نهادینه کردن نظام شورای محله یا شورایاری ها هم اقدام موثری انجام نداد درحالی که واقعا انتظار بود شورای شهر تهران بعنوان مهم ترین نهاد شورایی در کشور در این مساله ورود پیدا کند و شورای محله را قانونی کند. نه تنها شورای محله قانونی نشد بلکه از سازمان بازرسی کشور هم به این نیم بندی که وجود داشت اعتراض و شکایت شد و در نهایت دیوان رای به غیرقانونی بودن نهاد شورایاری داد که تنها نهاد و جایی که کانال ارتباطی شورای شهر با مردم بود هم گرفتار تزلزل گردد.

این کارشناس مسائل شهری در پاسخ به سوالی درباره تحقق شعار مبارزه با فساد بخصوص پیگیری پرونده های گذشته در مجموعه مدیریت شهری در این دوره شورا اظهار داشت: به میزان قابل توجهی شورا به این پرونده ها ورود پیدا کرد؛ در ابتدای این دوره این بحث مورد توجه قرار گرفت و بعدا گزارش هایی تنظیم شد و به شهرداری عرضه شد و بخشی را هم شهرداری باید عملیاتی می کرد چون شورا نمی توانست در حوزه اجرا دخالت کند و تنها می توانست گزارش بخواهد و مصوبه در خصوص پیگیری شهرداری داشته باشد که شهرداری را مکلف به پیگیری مبحث می کرد و شهرداری هم باید کمک می کرد و شهرداری هم به بعضی از این موضوعات ورود پیدا کرد و به بخش قابل توجهی از این موضوعات را به افکار عمومی گزارش داد.

وی تصریح کرد: البته عرضه این گزارش ها کار کوچک و ساده ای نبود؛ ورود به این حجم از پرونده هایی که یک مورد ان املاکی بود که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته بود و مسیر اداری و قانونی را طی نکرده بود تحت عنوان املاک مبحث بند۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مورد توجه قرار گرفت و کل این املاک در سطح شهر تهران مورد شناسایی قرار گرفت و به مرکز گزارش داده شد و مقرر بود پیگیری شود تا به مدیریت شهری بازگردانده شود.

وی افزود: البته بازگشت این املاک به آسانی نبود چون که بعضی از این املاک در اختیار سازمانها و نهادهایی بود که به سادگی قابل برگشت نبودند و کار با سختی پیش می رفت هرچند می توانست با قدرت و سرعت بیشتری دنبال شود اما با عنایت به توانمندی های شورا و مجموعه ظرفیت مدیریت شهری و شهرداری و مقاومت و موانعی که از بیرون بود میتوان گفت شورا و شهرداری در این عرصه موفق بودند البته کار تمام نشده و انتظار می رود شورای بعدی این مسیر را پیگیری کند و به نتیجه برساند.

شورا باید همه گرایش ها و سلایق را نمایندگی کند

نوذرپور درباره تشکیل شورای ترکیبی یا شورایی از یک جناح سیاسی هم اظهار داشت: شوراها نمایندگان مردم هستند و باید بگونه ای باشند که کل گرایش ها و سلایق و علائق مردم را نمایندگی کنند؛ قاعدتا شورای یکدست بخشی از جامعه را پوشش نمی دهد. هرچند جناح های سیاسی تلاش می کنند شوراهای یکدستی را تشکیل دهند ولی حقیقت این است که شورا باید همه گرایش ها و سلایق را نمایندگی کند. بدون شک وقتی به شورا نگاه می نماییم باید تصویری از جامعه شهری را نشان دهد و بطور قطع شورای یکدست این گونه نیست و بخشی از سلایق در مدیریت شهری وجود ندارد و برخی خواست ها و نیازهای بخشی از جامعه نمایندگی نمی گردد و مورد توجه قرار نمی گیرد و در این شرایط مشارکت مردم هم به صورت جامع و مانع مهیا نمی گردد و تعلق خاطر همه احاد جامعه را هم نخواهیم داشت.

وی اضافه کرد: بهتر است با تصمیم و تشخیص جامعه تمامی گرایش ها حتی نمایندگان اقشار مذهبی، قومیت ها و طبقات مختلف اجتماعی و اصناف، گروه های کارگری و کارمندی حضور داشته باشند اما از طرفی ظرفیتی که قانون برای شورا معین کرده ظرفیت مناسبی نیست. نخستین انجمن های بلدیه متعلق حدود ۳۰ نفر عضو داشتند ولی با گذشت این همه سال به جای گسترش و افزایش تعداد اعضای شورای شهر متناسب با جمعیت شهر متاسفانه اعضای شوراها کمتر شده است. تعداد نمایندگان مجلس در تهران بیشتر از نمایندگان شورا است و این نقطه ضعف بزرگی است. بنابراین با ۲۱ نفر عضو در شورا نمی توانیم کل جامعه شهر تهران را نمایندگی نماییم. ولی تا زمانی که این قانون پابرجا می باشد و اصلاح نشده باید هرچقدر میتوان دیدگاه های متفاوت در شورا را داشته باشیم که در این شرایط بهتر میتوان شهر را به تمامیت نمایندگی کرد.

شهر تهران دارای کیفیت مناسب به منظور زندگی نیست

وی درباره اولویت های شهر تهران و به تبع ان اولویت هایی که شورای شهر باید در دوره ششم داشته باشد هم اظهار داشت: تهران باید یک شهر قابل زیست باشد، شهری که کیفیت زندگی در ان بالا رود و مهیای زندگی برای شهروندان ان باشد؛ این که مردم هرلحظه منتظر تعطیلی هستند تا برای استراحت و گذران اوقات فراغت از شهر بیرون بروند نشان داده است که شهر تهران دارای کیفیت مناسب به منظور زندگی نیست.

وی اضافه کرد: مهم ترین چیزی که شهر را برای جامعه قابل زیست می کند تردد و رفت و امد راحت و کوتاه مردم است تا فرد بتواند در کوتاه ترین زمان از محل زندگی به محل کار و بالعکس رفت و آمد کند. از طرفی در همین مسیر طولانی رفت و آمد با الودگی هوا هم مواجه هستیم یعنی ضمن این که زمان زیادی برای تردد صرف می شود در شهری با الودگی زیاد هم تردد می نماییم که باعث کوتاه شدن عمر و شکل گیری انواع بیماری ها می شود بنابراین همانند گذشته این اولویت سرجای خود باقی است که باید تلاش نماییم شهر از جهت رفت و امد و تردد مهیای زندگی برای مردم باشد تا مردم احساس راحتی کنند.

نوذرپور تصریح کرد: البته اولویت های دیگر ی هم وجود دارد اما تا این مورد حل نشود سایر موارد قابل رسیدگی نیست بنابراین شورای ششم بازهم باید بیشترین توجه را به توسعه حمل و نقل عمومی بخصوص مترو و بعد سیستم اتوبوسرانی و مناسب کردن سوخت و کاهش تردد وسایل نقلیه شخصی بعنوان مساله جدی تهران داشته باشد.

سازمان اداری شهرداری تهران باید دستخوش تغییرات جدی شود

وی با تکیه بر این که سازمان اداری شهرداری تهران باید دستخوش تغییرات جدی شود اضافه کرد: تغییرات جدی به این شکل است که باید پست های مختلف مدیریتی در اختیار افراد شایسته قرار گیرد. هرچند شوراها برابر قانون نمی توانند در عزل و نصب کارکنان شهرداری دخالت کنند اما به صورت غیر رسمی این تبادلات بین مدیریت شهرداری و شورا صورت می گیرد و میتوان این مورد را به چارچوب و مصوبه ای خوب تبدیل کرد که هیچ پست و سمتی جز از راه فراخوان در اختیار فردی قرار نگیرد.

وی افزود: تجربه خوبی در شهرداری منطقه ۲۲ داشتیم که برای هر پستی فراخوان می زدیم و پس از ارزیابی شایستگان در پست ها قرار می گرفتند و بدین سان رانت ها و امتیازدهی ها و امتیازگیری ها از بین می رفت و همه پرسنل شهرداری برای پیشرفت و ارتقا از حق برابر برخوردار خواهند بود. باید تلاش شود پست های مدیریتی در شهرداری به افرادی برسد که تحصیلات مرتبط و تجربه خوب مدیریتی دارند. بودن افراد خارج از مجموعه شهرداری بدون داشتن تجربه لازم در مدیریت شهری اسیب های جدی برای اداره امور شهر به همراه دارد.

منبع:

1400/02/24
22:21:02
5.0 / 5
805
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک