بازار هزار میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی در منطقه

بازار هزار میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی در منطقه به گزارش مسکن گزین نایب رییس جامعه مهندسان مشاور اظهار داشت: باتوجه به واقعی تر شدن نرخ ارز، یک بازار هزار میلیارد دلاری در کشورهای همسایه و منطقه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به وجود آمده است.به گزارش مسکن گزین به نقل از جامعه مهندسان مشاور ایران، عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور با اشاره به اینکه عدم توجه به طرح های توسعه و کاهش غیرمنطقی اعتبارات آن اتفاق افتاده اظهار داشت: هزینه مهندسی در مجموع هزینه پروژه و کیفیت آن مؤثر است، هزینه مشاوره ۱ تا ۲ درصد است و هزینه ساخت ۱۵ درصد و هزینه بهره برداری بیش از ۸۰ درصد است.
احمد جعفری با تکیه بر اینکه هزینه ساخت در مقابل خدمت فنی ۹۰ درصد در مقابل ۱۰ درصد است، اظهار نمود: در شرایط کنونی مشکلات پروزه ها ناشی از این است که پروژه از زمان مطالعه تا اجرا از روال عادی خارج می شوند برای اینکه صاحب پروژه برای هزینه کمتر به دنبال این است که پروژه با سرعت بیشتر صورت گیرد. عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ضمن اشاره به اینکه هر پروژه ای باید توسط یک مهندس مشاور طراحی و اجرا شود، خاطرنشان کرد: عدم توجه به طرح های توسعه و کاهش غیرمنطقی اعتبارات آن در قیاس با ردیف های غیر اولویت دار، تأخیر دولت دراقدامات جبرانی و تعیین واقع بینانه ضرایب در پیمان ها و عدم تخصیص اعتبارات طرح های جاری و فشار به مشاور و پیمانکار در شرایط کنونی مشکل ساز شده است.
احمد جعفری با اشاره به اینکه بطور قطع فردای روشنی در شرایط پسا تحریم، در پیش است، اظهار نمود: بعنوان نمونه وزارت نیرو برای برنامه ۲۵ ساله حل چالش های آب، سرمایه گذاری حدود ۷۰ میلیارد دلاری با مشارکت دولت و بخش خصوصی داخلی و خارجی را مد نظر دارد. آیا در شرایط تامین سرمایه، شرکتهای داخلی توان هدایت این سرمایه گذاری عظیم را خواهند داشت.
بهرام امینی اظهار داشت: در شرایط کنونی تعداد ۲۵۰۰ شرکت مشاور وجود دارد که برای گرفتن پروژه وارد رقابت ناسالم می شوند و برای دریافت کار بیشتر قیمت را پایین می آورند و در نهایت روی کیفیت پروژه تأثیر گذاشته است، ازاین رو شرکتهای مشاور باکیفیت یا مجبورند با قیمت پایین کار کنند یا بخشی از نیروی انسانی خودرا تعدیل کنند.
رئیس شورای مدیریت مهندسان مشاور ایران با اشاره به اینکه اجبار در پرداخت به روز بیمه و مالیات و بی توجهی دولتمردان در رفع مشکلات سبب شده نیروهای متخصص مهاجرت کنند، اضافه کرد: در این شرایط متخصصان یا گرفتار رقابت ناسالم، دستمزدهای پایین، کیفیت کار پایین می شوند یا عطای این حرفه را به لقایش می بخشند و تعطیل می کنند. ازاین رو یک جا باید جلوی این دایره عبث را گرفت و فرقی نمی کند کجا باشد، از هر جا که با نگرش مثبت کاری انجام بشود، تبعات و دنباله خوب آن گسترش پیدا می کند.
مشکلات مالیاتی
همچنین نایب رییس جامعه مهندسان مشاور ایران اظهار داشت: از آغاز سال ۹۹ به استناد تصویبنامه مورخ ۲۱ بهمن ۹۸‬ هیئت وزیران مکاتبات مختلفی با دفتر معاون اول ریاست جمهوری، سازمان برنامه، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی داشتیم تا مهندسان مشاور بعنوان تولید کننده خدمات شناخته شوند اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد این در حالیست که اغلب پروژه های مهم آنها از پروژه های اصطلاحاً جهش تولید کشور بوده و در تمام ایام همچون پیک دوران کرونا هیچ تعطیلی یا کاهش فعالیت در آنها نبوده است. اینکه بازیگران اصلی پروژه های جهش تولید مشمول هیچ حمایتی از جانب دولت نشده اند همچون جفاهای جدی در حق این صنف پر تلاش و لطمه دیده کشور است. جالب اینکه بند ۵ ماده ۱ تصویبنامه هیئت وزیران بر واحدهای تولیدی خدماتی تصریح شفافی دارد.
سهیل آل رسول ضمن اشاره به اینکه با تهدید ۶۰ تا ۸۰ هزار فرصت شغلی مواجه هستیم، اظهار داشت: صنعت راه اندازی کشور در حال کوچک شدن است، به صورتی که ارزش صنعت راه اندازی کشور کمتر از یک دهه پیش قریب به ۱۱ درصد کل اقتصاد کشور بوده که این حجم در سال ۲۰۲۰ به میزان ۸.۵ درصد رسید. طبق پیشبینی گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران برای سال ۲۰۲۱ کاهش ۴.۱ درصدی در ارزش صنعت راه اندازی کشور رخ می دهد. به عبارت دیگر ارزش پیشبینی شده صنعت راه اندازی کشور تنها ۴.۴ درصد خواهد بود. این سهم ارزش برای صنعت راه اندازی از تولید ناخالص داخلی در افق سال ۲۰۲۹، حدود ۷.۱ درصد پیشبینی شده است. در هیچ برهه از تاریخ کشور یک صنعت با تهدید کوچک شدن ۶۵۰ درصد ظرف دو دهه مواجه نبوده است.
نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران ضمن اشاره به سهم اشتغال خالص و مستقیم متخصصان خاطرنشان کرد: نصف شده حجم صنعت موجب بیکاری نیروهای متخصص و مهاجرت مستقیم تعداد کثیری از سرمایه های نیروی انسانی کشور شده است. در صورتیکه پیشبینی ها محقق شود و سهم صنعت راه اندازی در اقتصاد به ۴.۱ درصد کاهش پیدا کند، بیکاری ۶۰ تا ۸۰ هزار متخصص آموزش دیده در مهندسان مشاور حتی خواهد بود.
افزایش شدید نرخ تسعیر ارز
همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: در شرایط فعلی که پروژه های عمرانی داخلی به علت کمبود منابع مالی در کشور تقریباً بطور کامل تعطیل شده اند در حالیکه توان فنی و مهندسی شرکتهای مهندسی کشور در سطح منطقه و جهان کاملاً قابل رقابت با همتایان بین المللی است.
فرشاد کاوه پیشه با اشاره به اینکه مهندسان ایرانی در همان ابتدای راه بار بزرگی از مشکلات داخلی و بین المللی را به دوش می کشند، اضافه کرد: افزایش شدید نرخ تسعیر ارز سبب شده قیمت انجام کارهای مهندسی، که بخش عمده ای از آن قابل انجام در داخل کشور است، مزیت رقابتی را برای شرکتهای ایرانی ایجاد نماید، کشورهای همسایه ایران و منطقه یک بازار حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلاری واردات خدمات فنی و مهندسی دارند.
پروژه های عمرانی ۴ دهه بعد از انقلاب
دبیر جامعه مهندسان مشاور در مورد مشکلات عمده مهندسان مشاور رسته ساختمان اظهار داشت: ارزیابی پروژه های انجام شده طی ۴ دهه گذشته است، چونکه هیچ گونه سندی در خصوص ارزیابی طرح ها و پروژه های عمرانی انجام شده طی ۴ دهه گذشته وجود ندارد.
علیرضا شهابیان با اشاره به اینکه دهه اول پس از انقلاب کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و طرح های عمرانی الویت کشور نبود، اضافه کرد: دهه دوم و بعد از خاتمه جنگ عقب ماندگی طرح های عمرانی با شدت خیلی زیاد در دستور کار دولت قرار گرفت و در دهه بعدی از سرعت کارهای عمرانی کاسته شد ولی کماکان این طرح ها در دستور کار کشور قرار داشت. در دهه چهارم کشور با تحریم های شدیدتر روبرو شد و طرح های عمرانی در برنامه ریزی و بودجه بندی از سهم خیلی کمتری برخوردار شد.
وی اضافه کرد: در تمام این دوره ها هیچ گاه ارزیابی برنامه ها و طرح های عمرانی انجام شده مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفت. بدیهی است که هیچ برنامه و طرحی نمی تواند ۱۰۰ درصد با اهداف آن منطبق اجرا گردد. ازاین رو اختصاص ۰.۳ درصد از بودجه سالیانه کل کشور جهت بررسی و ارزیابی طرح و پروژه های انجام شده در ۴ دهه گذشته کمک می نماید تا مطالعه و تعیین پروژه های عمرانی ضروری آتی و آماده کردن اسناد مربوط برای برنامه های آینده کشور به نحوی که در زمان ضرورت از این مطالعات و طرح ها استفاده گردد.
شهابیان اضافه کرد: در صورت تحقق این پیشنهاد، نه فقط نتایج بررسی و ارزیابی طرح ها و پروژه های گذشته چراغ راه آینده خواهد بود اشتغال منطقی برای مهندسان و کارشناسان تربیت شده آن فراهم می گردد تا از فرار مغزها و تخصص ها که طی دهه های گذشته آموزش دیده اند جلوگیری شود.
اجرای ۳۰ هزار پروژه در سال
رئیس شورای اخلاق حرفه ای جامعه مهندسان مشاور ایران ضمن اشاره به اینکه چرا بخش مهمی از پروژه های اجرائی در کشور با مشکل فنی مواجهند، اظهار داشت: هم اکنون ۳ هزار شرکت مهندسین مشاور داریم که اگر هر کدام ۱۰ پروژه در سال انجام دهند ۳۰ هزار پروژه انجام می شود و در شرایط کنونی بیشتر این پروژه ها به درستی اجرا می شود و برخی هم امکان دارد با مشکل مواجه شوند که ناشی از حد ریسک است و اگر قرار باشد پروژه ای با کیفیت خیلی عالی اجرا شود قطعا به هزینه بسیار هنگفتی نیاز دارد.
عطاء الله آیت اللهی اضافه کرد: شرکتی داریم که ۴ سال است مطالبات پروژه دولتی را دریافت نکرده و مهندس ناظر پروژه عمرانی حدود ۸ ماه حقوق نگرفته است در حالیکه کارکنان دولت بموقع حقوق خودرا دریافت می کنند با این وجود مدعی هستیم که پروژه ها با کیفیت خوب انجام می شود اما قطعا مشکلات ناشی از منابع مالی و… تأثیرگذار است.


منبع:

1399/11/29
14:19:02
0.0 / 5
1057
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک