یك عضو شورای شهر تهران خواستار شد

توجه به تأثیر بعد روانی حوادث اخیر بر اقشار مختلف جامعه

توجه به تأثیر بعد روانی حوادث اخیر بر اقشار مختلف جامعه به گزارش مسكن گزین عضو شورای شهر تهران با اشاره به حوادث اخیر پیرامون افزایش قیمت بنزین، «آثار مخرب روانی» را بیشتر از آثار دیگر دانست و اظهار داشت: درد مردم را از خود مردم باید پرسید.


به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، الهام فخاری در نطق قبل از دستور خود در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینكه این روزها سخن از رقم و اندازه و درصد خسارت ها زیاد گفته می شود و اخبار زیادی درباب خسارت به سازه ها، ایستگاه ها، بانك ها و اموال عمومی و شخصی انتشار یافته است، اضافه كرد: در نبود دسترسی به رسانه های مجازی هر آنچه از تریبون مقامات گفته شد متمركز بر لطمه ها و ویرانی های كالبدی و مالی و آمار كشته شدگان بود ؛ اما گذشته از درستی یا نادرستی تصمیم اعلام شده در مورد بهای بنزین یا شیوه اعلام و اجرای تصمیم توسط دولت، آنچه كسی به آن نپرداخته است لطمه روانی است كه به جامعه و گروه های نسلی گوناگون تحمیل شده است.
فخاری در ادامه با اشاره به اینكه در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ در یادداشتی با عنوان" ۱۶ تا ۲۵ ساله ها" خطاب به همه دست اندركاران مدیران و احزاب یادآور شده كه فقدان زبان گفتگو با حاشیه و متن جامعه، مساله ساز است و نداشتن منطق مشترك، از میان رفتن زمینه گفتگو و تداوم نگاه از بالا رابطه و گفتگوی ملت- دولت را گرفتار لطمه می كند، اضافه كرد: درد مردم را از خود مردم باید پرسید، این اولین شرط گفتگو است كه از موضع فرادست كاردان، پایین بیایید، مهارت شنیدن منصفانه را بیاموزید و در موضع برابر به مخاطب خود گوش بسپارید، بشنوید بدون دفاع، توجیه، جدل و حمله و مقابله، و برای روش های نادرست از مردم پوزش بخواهید.
این عضو شورای شهر تهران همین طور با اشاره به اینكه اقتصاد یا فرهنگ، سبك زندگی یا تجارت، شادی یا اندوه یكدیگر را شناختن و همدلانه گفتگوكردن یكباره ممكن نیست، ادامه داد كه رسیدن به این مهم، نیازمند اصلاح و دگرگونی پیش فرض های مدیرانی است كه به اعتقاد او، تجربه ی نداری، دیده نشدن، شنیده نشدن، هیچ انگاشته شدن را نداشته اند.
فخاری با تاكید بر اینكه احساس حقارت از خود حقارت و بدبختی ویرانگرتر است، اظهار داشت: درماندگی در مقابل فساد و دیوان سالاری خوره ی یك جامعه است. هیچ كس به دور از رقابت سیاسی، از مردم، از ۱۶ تا ۲۵ ساله ها و از بازنشسته ها، درد وگلایه شان را نپرسیده.
وی در همین راستا پرسید: چه كسی به گفتگوی بی پیرایه با مردم نشسته است؟ چه كسی از مردم راهنمایی برای روند اصلاح خواسته است؟
فخاری همین طور با اشاره به اینكه « گفتگو، آیین و پیش زمینه هایی دارد» اضافه كرد: انگاره ی برابری گوینده و شنونده، همدلی، مدیریت هیجان های منفی و مهار سازوكارهای دفاعی منفی، بعضی از پیش زمینه های گفتگوی سالم هستند.
وی با اشاره به اینكه « روی دیگر ترس و ناامیدی ۱۶ تا ۲۵ ساله ها، بی پروایی و خودویرانگری است» اظهار داشت: كدام حزب یا نهاد صدای ۱۶ تا ۲۵ ساله ها، صدای دیپلمه ها، صدای مهاجران گم گشته در دوران پرفشار اقتصادی و نتایج سیاست های ناكارآمد گذشته و كشمكش ها، است؟ چه كسی با آنان گفتگو می كند؟ زبان تعامل با آنها را چه كسی می داند؟ خواسته هایشان را كدام نماینده به زبان می آورد؟"
این عضو شورای شهر در این زمینه آگهی داد: اگر بعد از این تجربه ی تلخ باز هم خسارت های نادیدنی و روانی اجتماعی نادیده گرفته شود و گمان نماییم تنها با پرداخت خسارت و غرامت مالی و واریز كمك نقدی مساله حل شده، اشتباهی كلیدی رخ داده است.
او همینطور با اشاره به اینكه راه چاره، آنچه دفاع از شیوه و رفتار غافلگیركننده و پافشاری رئیس جمهور منتخب با رأی، بر قدرت فرادستی می خواند، همچنین، منت نهادن بر مردم برای آنچه حق آنان از منابع ملی بوده، نیست، اظهار داشت: در شرایط بعد از اعتراض (كه با استناد به قانون اساسی حق مردم تلقی می شود) باید دولت مشی خودرا از اعمال صرف قدرت حاكمیتی به چارچوب اجرایی، دلجویی و بازسازی اعتماد عمومی تغییر دهد.
عضو شورای شهر تهران بار دیگر اشاره كرد: كم توجهی به فشار روانی فزاینده ناشی از تحریم های گوناگون و سنگین از سویی و حواشی خطاهای مدیریتی بلندمدت و كوتاه مدت، هزینه ای سنگین تر از میلیاردها ریال یا دلار دارد كه شاید بسیاری محاسبه نمی كنند.
او همینطور نقش اعضای شوراهای شهری و روستایی بعنوان معتمدان و منتخبان مستقیم مردم كه با زندگی روزمره آنها سروكار دارند را تصریح كرد و اضافه كرد: هر یك از ما سوگند پایبندی به پیگیری مصالح و حق مردم، دسترسی عادلانه به خدمات و خدمت به كشور و مردم یاد كرده ایم.
این عضو شورای شهر تهران با تاكید بر اینكه باید از مردم به خاطر « رفتار و روش غافلگیركننده ای» كه سبب نارضایتی و سلب اعتماد شد پوزش خواست اظهار داشت: همانگونه كه در گفتار، حساب اعتراض مردم را از تخریب گران سازمان یافته جدا كرده اید، برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی باید شرایط ایمن فراهم نمود و برای حداقل هایی از امكانات كه صبورانه با آن كنارآمده اند منت بر سر ملت نگذاشت.
وی باردیگر به آیین و پیش نیازهایی همچون «آگاهی بخشی، موضع برابر، احترام متقابل، اقناع قبل از اقدام و توجه به منافع متقابل» در گفتگو اشاره نمود و اضافه كرد: مردمی كه جان و مال، جوانی و هستی خودرا برای آرمانها پیشكش كرده اند، نباید به خاطر تصمیم های مدیریتی تحقیر شوند.
وی اصرار كرد كه ما همه به رأی مردم برای خدمت به آنها بر سر كار هستیم و اضافه كرد: امید است كه نیروهای داوطلبی مردمی بسیج، همدل با مردم باشند.
فخاری در بخش دیگر این نطق با اشاره به اینكه فردا روز جهانی مبارزه با خشونت مقابل زنان است، اظهار داشت: مطابق تعریف های جهانی "هرگونه كنش یا تهدید به كنش مبتنی بر جنسیت، احیانا یا اساسا نتیجه اش لطمه جنسی، فیزیكی یا روانی به یك زن است، همین طور محدود كردن و محرومیت عمدی زنان و عدم دسترسی به حقوق شان در زندگی خصوصی یا عمومی خشونت شمرده می شود." و ( زنان) در همه فضاهای عمومی ازجمله دفاتر، شركت ها و محل كار در سراسر دنیا بیشتر از مردان در معرض خشونت كلامی، جنسیتی و شغلی هستند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینكه سال قبل سوژه تمركز روز جهانی مبارزه با خشونت مقابل زنان، زنان شاغل بودند، اضافه كرد: شاید بسیاری تصور كنند خشونت مقابل زنان تنها و در خیابان های تاریك مناطق جنگی یا در بعضی اقشار كم برخوردار پشت درهای بسته خانه رخ می دهد ولی خشونت همه جا حضور دارد.
وی با اشاره به اینكه در همه كشورها، بسیاری خانواده ها، شهرهای بزرگ یا كوچك، اقشار و طبقات اجتماعی اقتصادی مختلف، در فضاهای آموزشی و كاری و حمل و نقل عمومی و محل كار. آزار جنسی یكی از مصداق های خشونت است اظهار داشت: گفته می شود نیمی از زنان در جهان دست كم یكبار با انواع خشونت در محل كار مواجه گشته اند. در آمار جهانی این رقم برای زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله تا ۶۳ درصد برآورد شده است و البته این تنها خشونت جنسی نیست كه باید مورد توجه قرار گیرد. هر سال در انگلستان بیشتر از ۲۰ درصد زنان شاغل به سبب خشونت در محیط كار مرخصی یا از كار فاصله می گیرند.
فخاری بعضی از مصداق های خشونت مقابل زنان را برشمرد و اظهار داشت: به كار بردن ادبیات جنسیت زده در گفتگوهای كاری یا سخن گفتن از جنسیت در موضوعات نامرتبط، پرسیدن پرسش های شخصی در مورد زنان یا مطرح كردن مسائلی كه از محدوده كاری خارج می باشند، شوخی های جنسیتی و مربوط به روابط جنسی، نزدیك شدن بیش از اندازه به زنان (درخواست شماره تلفن یا دنبال كردن مكرر در شبكه های اجتماعی حتی بعد از ردشدن درخواست)، تهدید به اخراج یا مجازات زنان درصورت برآورده نشدن خواسته های یك فرد خاص در محل كار، خواسته هایی كه اغلب نامناسب و خارج از چارچوب كار هستند، تجاوز جنسی، اعمال خشونت فیزیكی، یا صمیمیت بیش از حد و عدم رعایت فاصله فردی، ایجاد شایعه و تخریب شخصیتی وجهه زنان با هدف سركوب و ساكت كردن، كم توجهی به توانایی های تخصصی شغلی و ایجاد تبعیض به نفع مردان همچون این مصادیق است.
ایشان سپس با اشاره به اینكه برخی كارفرمایان برای تدوین و اجرای سیاست های پیشگیری و پیگیری آزار جنسی و خشونت در محل كار گام برداشته اند به مواردی كه اقدامی نشده اشاره نمود و خواهان آن شد كه كارفرمایان، هم خود آموزش ببینند و هم شرایط آموزش را برای كاركنان فراهم آورند.
ارائه خدمات مشاوره درمان و مرخصی برای بانوانی كه در محل كار در معرض آزار هستند، ارزیابی دقیق و مداوم خطرهای مختلف در محیط كار، ارائه خدمات رفاهی، حمل و نقل سالم و امنیت افزوده برای بانوانی كه در مكان های عمومی كار می كنند، تنها هستند، تا دیر وقت در محل كار هستند یا به ماموریت های كاری فرستاده می شوند، نظارت همیشگی بر محیط كار، افراد و انواع خطرات تهدیدكننده بدون لحاظ شهر كشور و سطح كاری و رسیدگی دقیق به شكایت ها حتی اگر به نظر واقعی نرسند همچون مواردی بود كه یاد شده فخاری برای كاستن از خشونت قرار گرفت.
وی ادامه داد: خیلی از گزارش های آزار و خشونت مقابل زنان به نتیجه نمی رسند چون كسی آنها را باور نكرده است.
عضو شورای شهر تهران درانتها اظهار داشت كه با عنایت به گستردگی سازمان شغلی شهرداری ها، مدیریت شهری و دست اندركاران نهادهای عمومی باید با توجه ویژه در جهت از میان برداشتن خشونت مقابل زنان، اقدام های موثر یاد شده را جدی تر دنبال كنند و اضافه كرد: توجه به فاكتورهای تامین امنیت و پیش گیری از خشونت و آزار جنسیتی در طراحی فضاهای عمومی، مبلمان شهری و سازه هایی ازجمله پل ها و راه ها، همین طور توجه به هر دو جنبه سازوكارهای پیشگیری و پیگیری مصداق های خشونت و خشونت جنسیتی در فضاهای كاری و اجرایی، برای نمونه ممانعت هایی كه بعد از مرخصی زایمان زنان با لغو قراردادهای كار ایجاد می شوند، از این جمله هستند.
منبع:

1398/09/04
15:12:26
5.0 / 5
4531
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
مسکن گزین - MaskanGozin
maskangozin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسكن گزین محفوظ است

مسكن گزین

جستجوی املاک